W celu załatwienia sprawy lub uzyskania danych teleadresowych i adresów e-mail prosimy o wybranie odpowiedniego wydziału z poniższego wykazu:

Wydziały i Biura Starostwa

Wydział Architektury i Budownictwa

tel. +48 (56) 683 53 80 wew. 161, +48 (56) 683 53 81 wew. 107-110

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

tel. +48 (56) 683 53 80 wew. 161, +48 (56) 683 53 81 wew. 131, 132, 141

Geodeta Powiatowy

tel. +48 (56) 683 53 80 wew. 161, +48 (56) 683 53 81 wew. 161

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

tel. +48 (56) 683 53 80 wew. 161, +48 (56) 683 53 81 wew. 161, 171, 172, 191, 50

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 191, 192, 201

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

  • tel. +48 (56) 683 53 80,81 wew. 111
  • Biuro Podawcze - +48 (56) 683 53 80,81 wew. 41
  • Promocja - +48 (56) 683 53 80,81, wew. 23
  • Stowarzyszenia - +48 (56) 683 53 80,81 wew. 47
  • UKS, Kluby sportowe - +48 (56) 683 53 80,81 wew. 111
  • Nieodpłatna pomoc prawna - +48 (56) 683 53 80,81 wew. 111

Stanowisko ds. kadr

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 111

Biuro Rady

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 114

Wydział Oświaty i Zdrowia

Sprawy Oświaty i Zdrowia - tel. +48 (56) 683 53 80,81 wew. 112

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

rejestracja pojazdów: +48 (56) 475 61 28 lub +48 (56) 683 53 80

odbiór dowodów rej. stałych, zgłoszenie sprzedaży, wpis adnotacji w dowód rej. - tel. +48 (56) 475 61 38

prawa jazdy: (56) 475 61 92 lub (56) 683 53 80

transport, organizacja ruchu, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców - tel. +48 (56) 475 61 92 lub +48 (56) 683 53 80, fax +48 (56) 683 54 14

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów (od godz. 7.45 do godz. 14:15, istnieje możliwość płatności kartą w Wydziale)

Wydział Finansowy

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 31-32, 51 lub wew. 61-65

W sprawie dokumentów Rp7 ZUS i dokumentów związanych z pracą w zlikwidowanym SP ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu dyżur pełni pracownik tut. Starostwa w pomieszczeniu archiwum przy ul. Dr J.G.Koppa 1A (piwnica pod Sanepidem) w każdą środę w godz. 9.00-13.00. Informacje można róznież uzyskać pod nr tel. 601 280 339 od pn-pt w godz. 9.00-15.00.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 47

Biuro Prawne

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 50

Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

tel. +48 (56) 683 53 80,81 wew. 81

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 162

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

tel. +48 (56) 683 53 80 w. 91, 93, 95

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych

tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 52-53

Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 (56) 683 53 80 wew. 83, iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

e-mail pzon@golub-dobrzyn.com.pl, tel. +48 56 475 60 50

Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

w godz. 7:30-15:30

  • tel. +48 56 683 53 80 wewnętrzny 82 lub +48 56 683 53 81 wewnętrzny 82
  • lub w sprawach pilnych: kom. +48 691 644 265
  • fax +48 56 475 61 11, e-mail: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl

w godz. 15:30-7:30

Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest w godz. od 8:00 do 14.30

Sprawy w Urzędzie można załatwiać elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie E-PUAP (wymagany podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany na platformie E-PUAP).

więcej informacji nt. Elektronicznej Skrzynki Podawczej