Treść strony: Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Starosta Golubsko-Dobrzyński

Jacek Foksiński

Wicestarosta

Zbigniew Warnel


tel. 56 683 53 80 lub 56 683 53 80 81
fax. 56 475 61 11
STAROSTWO POWIATOWE - NIP: 878 154 73 05
STAROSTWO POWIATOWE - REGON: 871 124 213
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI - NIP: 503 005 43 68
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI - REGON: 871 118 550
TERYT: 040500

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010

Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004

Rachunek bankowy do gromadzenia dochodów Skarbu Państwa:
46 9551 0002 0105 2126 2000 0005

Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodno-prawne:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001


e:mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl
bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl
www.golub-dobrzyn.com.pl


Adresy skrytek podawczych Urzędu na platformie E-PUAP:
/SPGDobrzyn/SkrytkaESP

/SPGDobrzyn/skrytka


Godziny urzędowania: pn-pt, 7:30-15:30