Treść strony: Apteki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne na terenie miasta Golubia-Dobrzynia będą pełnić dyżury od godz. 21.00 do godz. 24.00, a w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 24.00.

Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 14 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

14.10.2023

Apteka „Pod Orłem”,  ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

15.10.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 88

16.10.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 71

17.10.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 64

18.10.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 10

19.10.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 27

20.10.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

21.10.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

22.10.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

23.10.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

24.10.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

25.10.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

26.10.2023

Apteka „Pod Orłem”,  ul. Rynek 5
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

27.10.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 90

28.10.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 73

29.10.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 66

30.10.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 12

31.10.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 29

01.11.2023

Apteka „Pod Orłem”,  ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

02.11.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 91

03.11.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 74

04.11.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 67

05.11.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 13

06.11.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 30

07.11.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

08.11.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 92

09.11.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 75

10.11.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 68

11.11.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 14

12.11.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 31

13.11.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

14.11.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 93

15.11.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 76

16.11.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 69

17.11.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 15

18.11.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 32

19.11.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

20.11.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 94

21.11.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 77

22.11.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 70

23.11.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 16

24.11.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 33

25.11.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

26.11.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 95

27.11.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 78

28.11.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 71

29.11.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 17

30.11.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 34

01.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

02.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 96

03.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 79

04.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 72

05.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 18

06.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 35

07.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

08.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 97

09.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 80

10.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 73

11.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 19

12.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 36

13.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

14.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 98

15.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 81

16.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 74

17.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 20

18.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 37

19.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

20.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 99

21.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 82

22.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 75

23.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 21

24.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 99

25.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

26.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 76

27.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 83

28.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 76

29.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 22

30.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 39

31.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01