Treść strony: Wykaz stowarzyszeń zwykłych

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923 ze zm.), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 poz. 713) Starosta Golubsko-Dobrzyński jako organ nadzorujący udostępnia   w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 poz. 644).

 

  • autor: Anna Rojek

WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH NADZOROWANYCH PRZEZ STAROSTĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

1.GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA
ul. Kilińskiego 29
87-400 Golub-Dobrzyń

2.EKO KRAINA
Mlewo 39 A
87-410 Kowalewo Pomorskie

3.GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE (GTR)
ul. Sosnowa 2 A
87-400 Golub-Dobrzyń

4.KOWALEWSKIE STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE ,,WOLNE ORŁY”
ul. Toruńska 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

5.STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE ,,ŻAGIEL”
Działyń 57
87-645 Zbójno

6.NIEZALEŻNA AKCJA SAMORZĄDOWA
ul. Żeromskiego 5/31
87-400 Golub-Dobrzyń

7.STOWARZYSZENIE ,,BLIŻEJ SZKOŁY”
ul. Św. Mikołaja 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

8.PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub-Dobrzyń

9.DZIAŁYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU ,,ŻEROMIAK”
Działyń 57
87-645 Zbójno

10.STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU ,,KORONA GAŁCZEWKO”
Gałczewko 9
87-400 Golub-Dobrzyń

11.KREATYWNA GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
Sokoligóra 29
87-400 Golub-Dobrzyń

12.STOWARZYSZENIE OKOLIC GMINY CIECHOCIN ,,ISKIERKA”
Ciechocin 167
87-408 Ciechocin

13.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOWALEWA POMORSKIEGO
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Reymonta
ul. Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

14. CZYSTA WIEŚ
Wielkie Rychnowo 67
87-410 Kowalewo Pomorskie 

15. POWIATOWA SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA
ul. Katarzyńska 4
87-400 Golub-Dobrzyń

16. STOWARZYSZENIE POMOCY – BLIŻEJ SIEBIE
ul. Koppa 1F
87-400 Golub-Dobrzyń
 

  • autor: Anna Rojek