W celu załatwienia sprawy lub uzyskania danych teleadresowych i adresów e-mail prosimy o wybranie odpowiedniego wydziału z poniższego wykazu:

2169_400.gif
Wydziały i Biura Starostwa:

1. Wydział Architektury i Budownictwa
(56) 683 53 80,81 wew. 107-110

2. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(56) 683 53 80,81 wew. 131, 132, 141

3. Geodeta Powiatowy
(56) 683 53 80, 81 wew. 161

4. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
lub (56) 683 53 80,81 wew. 161, 171, 172, 191, 50

5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
lub (56) 683 53 80,81 wewn. 191,192,201

6. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
(56) 683 53 80,81 wew.111
Biuro Podawcze - (56) 683 53 80,81 wew. 41
Promocja - (56) 683 53 80,81, wew. 23
Stowarzyszenia - (56) 683 53 80,81 wew. 47
UKS, Kluby sportowe - (56) 683 53 80,81 wew. 111
Nieodpłatna pomoc prawna - (56) 683 53 80,81 wew. 111
 
7. Stanowisko ds. kadr
(56) 683 53 80, 81 wew. 111
 
8. Biuro Rady
(56) 683 53 80, 81 wew. 114

9. Wydział Oświaty i Zdrowia
Sprawy Oświaty i Zdrowia - (56) 683 53 80,81 wew. 112

10. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
rejestracja pojazdów: (56) 475 61 28 lub (56) 683 53 80
odbiór dowodów rej. stałych, zgłoszenie sprzedaży, wpis adnotacji w dowód rej.: (56) 475 61 38
prawa jazdy: (56) 475 61 92 lub (56) 683 53 80
transport, organizacja ruchu, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców:
(56) 475 61 92 lub (56) 683 53 80
fax. (56) 683 54 14

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów (od godz. 7.45 do godz. 14:15,
istnieje możliwość płatności kartą w Wydziale)


11. Wydział Finansowy
(56) 683 53 80, 81 wew. 31-32, 51 lub wew. 61-65
W sprawie dokumentów Rp7 ZUS i dokumentów związanych z pracą w zlikwidowanym SP ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu dyżur pełni pracownik tut. Starostwa w pomieszczeniu archiwum przy ul. Dr J.G.Koppa 1A (piwnica pod Sanepidem) w każdą środę w godz. 9.00-13.00. Informacje można róznież uzyskać pod nr tel. 601 280 339 od pn-pt w godz. 9.00-15.00.

12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
(56) 683 53 80, 81 wew. 47

13. Biuro Prawne
(56) 683 53 80, 81 wew. 50

14. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
(56) 683 53 80,81 wew. 81

15. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
(56) 683 53 80, 81 wew.162

16. Wydział Techniczno-Inwestycyjny
(56) 683 53 80 w. 91,93,95
 
(56) 683 53 80 wew. 83, iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl
 
pzon@golub-dobrzyn.com.pl
tel. 56 475 60 50
 
w godz. 7:30-15:30
tel. 56 683 53 80 wewnętrzny 82 lub 56 683 53 81 wewnętrzny 82
lub w sprawach pilnych: kom. 691 644 265

fax. 56 475 61 11, e-mail: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl

w godz. 15:30-7:30
tel. 56 683 53 89, 56 683 22 44 lub 998
fax. 56 683 53 89
e-mail: golub-dobrzyn@kujawy.psp.gov.pl


Kasa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim Oddział Zbójno (parter, lewe skrzydło) czynna jest w godz. od 8:00 do 14.30

Sprawy w Urzędzie można załatwiać elektronicznie za pomocą
Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie E-PUAP
/wymagany podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym
lub profil zaufany na platformie E-Puap/

/więcej informacji nt. Elektronicznej Skrzynki Podawczej .../