Aktualności

Stronicowanie

 • Wakacje z Chopinem

  2021.08.04

  Zapraszamy do wzięcia udziału.

 • -

  PANI MINISTER ANNA GEMBICKA Z WIZYTĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM

  2021.08.03

  W dniu 2 sierpnia br.w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie władz powiatu golubsko-dobrzyńskiego z Panią Anną Gembicką Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zaproszenie Pana Franciszka Gutowskiego Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego i Pani Danuty Maleckiej Wicestarosty w spotkaniu uczestniczyli:  Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,  Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń orazPan Andrzej Okruciński Wójt Gminy Ciechocin.

 • -

  II WYŚCIG KOLARSKI ,,ŚLADAMI KRÓLEWNY ANNY WAZÓWNY"

  2021.08.03

  W dniach 31.07.br. i 01.08.br. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego odbyły się prestiżowe zawody kolarskie, których organizatorem był Toruński Klub Kolarski Pacyfik z Torunia. II Wyścig kolarski ,,Śladami Królewny Anny Wazówny" cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kibiców kolarstwa i mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic. Osiemdziesiąt zawodniczek przez dwa dni zmagały się z czasem i wysiłkiem fizycznym.

 • -

  Szpitalny oddział ratunkowy w Golubiu-Dobrzyniu wzbogacił się o nowy ambulans

  2021.08.02

  Przekazanie do użytku Ratownictwa Medycznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nowego ambulansu ratunkowego Marki Mercedes-Benz Sprinter odbyło się 30.07.2021 r. Symbolicznego zamontowania tablic rejestracyjnych dokonali Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, Wicestarosta Pani Danuta Malecka, Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Pan Michał Kamiński, Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Golubiu-Dobrzyniu Pan Rafał Fałkowski oraz Ratownik Medyczny Pan Wojciech Pekowski.

 • Dzień pamięci Powstania Warszawskiego

  Dzień pamięci Powstania Warszawskiego

  2021.08.02

  W dniu 1 sierpnia 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, reprezentując Powiat Golubsko-Dobrzyński wspólnie z delegacjami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, uczcili pamięć o powstańcach z 1944 roku, składając kwiaty na grobie poległych w Powstaniu Warszawskim żołnierzy A.K. na cmentarzu w Golubiu.

 • Zaproszenie na spotkanie w sprawie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030

  2021.08.02

  Starosta Golubsko-Dobrzyński zaprasza na pierwsze spotkanie z mieszkańcami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w sprawie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 18.08.2021 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25. Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego zainteresowani problematyką społeczno-gospodarczą będą mogli wskazać najważniejsze ich zdaniem sprawy i problemy związane z przyszłością powiatu. Spotkanie pozwoli na dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji w zakresie rozwoju powiatu. Wiedza ta zostanie wykorzystana podczas opracowania strategii, w tym ustalenia kierunków przyszłych i długofalowych działań, będących szansą na rozwój powiatu w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej.

 • Zaproszenie do udziału w projekcie językowym

  Zaproszenie do udziału w projekcie językowym pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe”

  2021.07.30

  Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Partnerami: Training House Szkolenia Biznesowe oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, realizuje projekt pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”, który skierowany jest do osób pełnoletnich (bez względu na poziom wykształcenia), które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • Rajd Pieszy do Gajewa

  Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza na Rajd Pieszy do Gajewa

  2021.07.30

  Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza na Rajd Pieszy do Gajewa o długości ok. 8 km, w dniu 7 sierpnia 2021 r. Start, godz. 9:00, Plac 1000-lecia 22a. Zapisy pod nr tel. 56 682 03 53 do 5 sierpnia 2021 r.

 • Przypominamy o zmianie organizacji ruchu w dniach od 31.07.-01.08. br. (sobota-niedziela) na Rynku w Golubiu oraz przy ul. Plac Tysiąclecia w Dobrzyniu

  2021.07.30

  W imieniu organizatorów informujemy, że związku z organizacją II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet ,,Śladami Królewny Anny Wazówny” w dniach od 31.07.-01.08. br. (sobota-niedziela) zmieniona zostanie organizacja ruchu na Rynku w Golubiu oraz przy ul. Plac Tysiąclecia w Dobrzyniu.

  Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

  Jednocześnie zapraszamy Państwa do kibicowania.

 • XL sesja Rady Powiatu

  2021.07.29

  Kolejna, XL sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 28 lipca br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, na wniosek Zarządu Powiatu. W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 9 uchwał, na mocy których m.in. dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w obecnym budżecie Powiatu, wyrazili zgodę na dofinansowanie budowy parkingu na Placu 1000-lecia w GD, oraz na podpisanie porozumień z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gminą Ciechocin na prowadzenie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych.

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego

  2021.07.27

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 r. i uchwałą Nr 94/206/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.) na sprzedaż środka trwałego: Koparko-ładowarka marki CAT model 432E , o nr VIN 0432EVBXE01922, rok produkcji 2007.

 • Kondolencje

  2021.07.26

  Panu Krzysztofowi Pieczce 
  Zastępcy Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

  wyrazy głębokiego współczucia
  oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy
  z powodu śmierci
  Teścia

  składają
  Przewodniczący Rady Powiatu z Radnymi
  Zarząd Powiatu 
  Starosta Golubsko-Dobrzyński
  wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • Trwa nabór do projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”

  2021.07.26

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż cały czas trwa nabór do projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

 • Życzenia z okazji Święta Policji

  2021.07.26

  Z okazji Święta Policji w imieniu Samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego składamy wszystkim Funkcjonariuszom i Funkcjonariuszkom Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, serdeczne życzenia zdrowia, osobistej i zawodowej pomyślności oraz samych sukcesów i wytrwałości w codziennej walce na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu.

 • XL sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji

  2021.07.23

  Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2021 r., godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Powiatu Starostwa Powiatowego, przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.

 • Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  2021.07.15

  W dniu 14 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych ,,Retro – Traktor” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Ocalić od zapomnienia – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038).

  Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 • -

  NOWA KOPARKO - ŁADOWARKA W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU DOBRZYNIU

  2021.07.14

  13 lipca br. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu miał miejsce odbiór koparko-ładowarki JCB 4CX PLUS, w którym uczestniczył Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta Danuta Malecka.

 • III edycja wojewódzkiego konkursu ,,Pomysłowy witacz dożynkowy 2021"

  2021.07.14

  Zapraszamy  do wzięcia udziału w trzeciej edycji wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2021” na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim   w 2021 roku. Konkurs organizowany jest dla   wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości.
   

 • KOMUNIKAT DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

  2021.07.12

  Szanowni Państwo, przypominamy, że 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.).  

 • E - KRS - elektroniczna rewolucja dla NGO od 1 lipca 2021 r.

  2021.07.12

  Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą podlegające wpisowi 
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 lipca 2021 r. mają obowiązek składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od tego dnia wyłączona została obowiązująca do tej pory możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Również cała pozostała procedura będzie miała miejsce właśnie w tym systemie. Oznacza to, że jakiekolwiek pisma, które zostaną złożone w sprawie będą musiały mieć charakter elektroniczny.

Stronicowanie