Aktualności

Stronicowanie

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.06.02

  Na podstawie § 14 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję o wprowadzonych od dnia 1 czerwca 2020 r. zasadach w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • ROPS rozpoczął nabór wniosków na granty w ramach „Marszałkowskiego Pakietu Kryzysowego”

  ROPS rozpoczął nabór wniosków na granty w ramach „Marszałkowskiego Pakietu Kryzysowego”

  2020.06.02

  Uprzejmie informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków na granty w ramach „Marszałkowskiego Pakietu Kryzysowego”. Granty przeznaczone są na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gmin oraz dla pracowników schronisk dla osób bezdomnych w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  2020.05.29

  Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz o uchwałę nr LXVI/296/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 • XXV sesja Rady Powiatu

  2020.05.28

  XXV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 27 maja br. W dniu tym przypada Dzień Samorządu Terytorialnego, wprowadzony decyzją sejmu w 2000 r, a upamiętniający pierwsze wolne wybory, które miały miejsce właśnie 27 maja 1990 r. Z tej okazji delegacja radnych powiatu złożyła kwiaty na grobach trzech samorządowców i jednocześnie radnych powiatu tj. śp. Andrzeja Jaskólskiego, śp. Ryszarda Ośki oraz śp. Stanisława Ligmanowskiego, a w trakcie obrad uczczono ich pamięć chwilą ciszy.  Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski podziękował za przekazane na jego ręce życzenia, w tym m.in. od Senatora RP Ryszarda Bobera.

 • Życzenia Senatora Ryszarda Bober z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

  Życzenia Senatora Ryszarda Bober z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

  2020.05.27

  Szanowni Państwo, tegoroczny Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzimy wyjątkowo uroczyście świętując 30-lecie pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Ten ważny jubileusz to szczególny czas, w którym dokonujemy oceny osiągnięć minionego okresu, ale także spoglądamy w przyszłość, ku nowym wyzwaniom.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie działalności Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

  2020.05.26

  Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.05.22

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję o wprowadzonych od dnia 25 maja 2020 r. zasadach w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • informacja dot. odpadów w dobie koronawirusa

  Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa

  2020.05.22

  Poniżej publikujemy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa. Zawierają one wskazania m.in. do jakiego kosza wyrzucić i w jaki sposób zabezpieczyć zużyte maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej. Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, sprawa z utylizacją jest prosta. 

 • NABÓR NA MIKROGRANTY

  MIKROGRANTY OWES TŁOK, EDYCJA II/2020

  2020.05.22

  Myślisz o rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w swojej organizacji pozarządowej? Skorzystaj z wsparcia merytorycznego i pozyskaj mikrogrant od 1500 zł do 5000 zł. W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Nabór trwa do 19 czerwca 2020 r. 

   

 • XXV sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji

  2020.05.22

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 27 maja 2020 r., godz. 15.00 odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji. W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Powiatu na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.

 • REKRUTACJA ON-LINE DO SZKÓŁ POWIATOWYCH

  Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, informacja o REKRUTACJI ON-LINE DO SZKÓŁ POWIATOWYCH

  2020.05.21

  Szanowni Państwo, podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

  Miło nam poinformować, że tegoroczna rekrutacja do wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat golubsko-dobrzyński będzie odbywać się elektronicznie.

  Adresy do formularzy rekrutacyjnych on-line zostaną podane w dniu 15 czerwca, zgodnie z harmonogramem.

 • Zaproszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Senioralnej "Sursum Corda"

  2020.05.21

  Stowarzyszenie Przyjaciół Braci Pocieszycieli z Getsemani i Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku przy ul. Płockiej 167A organizują, pod Honorowym Patronatem Pani Poseł Anny Gembickiej, Festiwal Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy zainteresowane zespoły do udziału w festiwalu.

 • Osobisty plan awaryjny

  Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

  2020.05.19

  Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

 • -

  100. rocznica urodzin Jana Pawła II

  2020.05.18

  ,,Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi...
  tej ziemi!” - Jan Paweł II

   

  Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w podkrakowskich Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. 16 października 1978 roku został wybrany na następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Papież Polak został beatyfikowany
  1 maja 2011 roku, a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany.

  W dniu 18 maja 2020 r. z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły-papieża Jana Pawła II, Starosta Golubsko-Dobrzyński wraz z Wicestarostą i Sekretarz Powiatu złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II w Golubiu.

 • Inwestycje drogowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim - maj 2020 - materiał filmowy

  Inwestycje drogowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim - maj 2020 - materiał filmowy

  2020.05.13

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji kilku inwestycji drogowych. Trwają prace drogowe na drogach powiatowych: Szychowo – Chełmonie, Świętosław-Działyń oraz Szafarnia – Płonne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym:
  https://www.youtube.com/watch?v=kxVHzQU6qwg 

 • Trwają rekrutacje on-line do szkół muzycznych w powiecie golubsko-dobrzyńskim

  Trwają rekrutacje on-line do szkół muzycznych w powiecie golubsko-dobrzyńskim

  2020.05.13

  ZAPRASZAMY do zapisów na rok szkolny 2020/2021. NAUKA W PUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ JEST BEZPŁATNA. Czas spędzony w szkole dostarcza dzieciom wiele radości, przeżyć związanych z muzyką. Kontakt ze sztuką uczy wrażliwości na piękno. Kształcenie muzyczne w sposób zasadniczy wspiera rozwój procesów myślowych, a więc pamięci, uwagi, wyobraźni, sfery emocjonalnej. Gra na instrumencie wspiera aktywność obu rąk, uruchamia wyrównaną pracę obu półkul mózgu stymulując ich rozwój. W rezultacie umuzykalnione dzieci mają lepszą koncentrację, szybciej uczą się nowych rzeczy i lepiej radzą sobie w szkole. Poprzez system edukacji muzycznej dzieci przyzwyczajają się do systematycznej pracy, są lepiej zorganizowane, zdyscyplinowane i bardziej odpowiedzialne.

 • Kilka statystyk

  Kilka statystyk

  2020.05.13

  W okresie wprowadzonych ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno naszych interesantów jak i pracowników, zgodnie z zaleceniami,  podjęta została decyzja o  ograniczeniu w bieżącej pracy Starostwa Powiatowego wizyt interesantów w Starostwie do niezbędnego minimum. Urząd pracował jednak w pełnym zakresie i niezmienionych godzinach pracy, a interesanci swoje sprawy załatwiali  przez Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego, mailowo,  z wykorzystaniem poczty tradycyjnej,  z wykorzystaniem  specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej usytuowanej w holu głównym budynku oraz telefonicznie. Gotowy do odbioru dokument interesant odbierał osobiście umówionego dnia i o konkretnej godzinie.

 • Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych

  2020.05.12

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wszystkim osobom wykonującym ten zawód życzymy samych radosnych i pomyślnych dni. Życzymy Państwu dużo siły i wytrwałości w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Jednocześnie składamy podziękowania za dotychczasową ciężką pracę ,trud, cierpliwość i ciągłą gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

 • Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

  2020.05.08

  Z okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim pracownikom bibliotek życzymy energii do podejmowania wciąż nowych działań na rzecz społeczności lokalnej oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Jednocześnie składamy podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju kultury i edukacji w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

 • 75. rocznica zakończenia II wojny światowej

  75. rocznica zakończenia II wojny światowej

  2020.05.08

  8 maja 1945 roku - dokładnie 75 lat temu - zakończyła się II wojna światowa w Europie. Ofensywa sowiecka, trwająca od połowy 1944 roku, zmusiła w końcu Niemców do kapitulacji. Podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec definitywnie kończył działania wojenne. W dniu 8 maja br. z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej Wicestarosta Danuta Malecka, reprezentując Powiat Golubsko-Dobrzyński złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem pamięci przy Placu Tysiąclecia w Golubiu-Dobrzyniu.

Stronicowanie