Aktualności

Stronicowanie

 • Koncert z okazji 210.rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

  Koncert z okazji 210.rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

  2020.02.25

  W niedzielę, 1 marca w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni będziemy świętować 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na wyjątkowy Koncert Urodzinowy. O godzinie 17.00 z recitalem fortepianowym wystąpi należąca do czołówki polskich pianistów Beata Bilińska – solistka, kameralistka, laureatka licznych konkursów pianistycznych, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach. Pianistce towarzyszyć będzie aktor toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy, Jarosław Felczykowski.

 • Zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

  Zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

  2020.02.24

  Informujemy, że od dnia 1 marca 2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 11:30 do godz. 15:30. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815. Godziny pracy Punktu w Kowalewie Pomorskim pozostają bez zmian.

 • Starostowie z całego województwa zawitali do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  Starostowie z całego województwa zawitali do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.02.24

  Pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało miejsce w dniu 21 lutego br. w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim, a dokładniej w Osadzie Karbówko, w gminie Ciechocin. Gospodarzem posiedzenia był Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski. W głównej części obrad głównym tematem spotkania była aktualna informacja o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń (ASF) na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przede wszystkim zadania jakie ustawowo przypisane są włodarzom szczebla powiatowego w zakresie prewencji jak i w czasie wystąpienia już ognisk ASF-u.

 • Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

  2020.02.20

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłaszanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej. Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny oferty” oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji.

 • Informacja ws. Rozporządzenia Nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomroskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie powiatu

  2020.02.18

  W związku z pismem z dnia 03.02.2020 r. (data wpływu: 14.02.2020 r., znak: WIWz.913.7.5.2020(6) Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie realizacji i rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenia Nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

 • Studiuj Pielęgniarstwo na KPSW

  Studiuj Pielęgniarstwo na KPSW

  2020.02.17

  W związku z zapotrzebowaniem społecznym na kształcenie pielęgniarek, zarówno przygotowujące nowe osoby do zawodu jak również w zakresie podnoszenia kompetencji już zatrudnionej kadry w placówkach medycznych, uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy otrzymała od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Pielęgniarstwo.

 • -

  „Aktywny samorząd” – Moduł I w 2020 r.

  2020.02.16

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2020 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. a także wykorzystując darmowy System SOW będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku na stronie https://sow.pfron.org.pl/: od dnia 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • Otwarty konkurs dla NGO

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku

  2020.02.13

  Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 12 lutego 2020 r. podjął uchwałę nr 45/105/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert

 • Zaproszenie do Szkoły dla Rodziców

  Zaproszenie do Szkoły dla Rodziców

  2020.02.12

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji „Szkoła dla rodziców”. „Szkoła dla rodziców” jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Zajęcia rozpoczną się 11 marca 2020 r. (środa). Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału w zajęciach - telefonicznie pod nr 56 683 26 63 lub osobiście w PP-P w Golubiu – Dobrzyniu (gabinet nr 4 i 6).

 • Ekonomiczna Akademia Malucha

  Ekonomiczna Akademia Malucha

  2020.02.12
  Zespół Szkół nr 2 w Golubiu- Dobrzyniu w okresie od stycznia 2020 roku do maja 2020 roku realizuje mobilny projekt edukacyjny „EKONOMICZNA AKADEMIA MALUCHA”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz objęty Honorowym Patronatem Starosty Golubsko- Dobrzyńskiego. Beneficjentami są uczniowie z klasach I- III - pięciu gminnych szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę w formie gier i zabaw.
 • Nowe perspektywy kształcenia zawodowego

  „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”

  2020.02.07

  Już niebawem uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim rozpoczną szkolenia zawodowe w ramach realizowanego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. W związku z przeprowadzonymi postępowaniami z zamówień publicznych zostali wybrani realizatorzy szkoleń w zakresie kursu na prawo jazdy kategorii B oraz kursu spawania metodą MAG. 

 • Podziękowanie od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  2020.02.06

  Pan Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski otrzymał pisemne podziękowanie od Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego za zaangażowanie przy wielogodzinnych przygotowaniach wojewódzkich obchodów 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski.

 • Granty 5000 zł - nabór wniosków Inicjuj z FIO - spotkanie informacyjne

  Granty 5000 zł - nabór wniosków Inicjuj z FIO - spotkanie informacyjne

  2020.02.04

  Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się po mikrodotację! Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na spotkanie w dniu 27 lutego o godz. 10:00-14:00.

 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych z nowych wzorów ofert realizacji zadania publicznego

  Szkolenie dla organizacji pozarządowych z nowych wzorów ofert realizacji zadania publicznego

  2020.02.04

  W imieniu Stowarzyszenia TŁOK serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu sporządzania ofert w ramach zadania publicznego. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 lutego 2020r.  w godzinach 8.30 – 14.00 w sali Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem maila: rozwoj@tlok.pl

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza lekarzy specjalistów do współpracy

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaprasza lekarzy specjalistów do współpracy

  2020.02.04

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności lekarzy specjalistów z zakresie: okulistyki, laryngologii, psychiatrii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii, pediatrii, reumatologii, ortopedii itp.  Posiedzenia składów orzekających odbywają się w gabinecie nr 17 ( I piętro nad sanepidem) przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

 • -

  „Aktywny samorząd” Moduł II w 2020 r.

  2020.02.03

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu‑Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2020 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 • -

  Zmiana systemu obsługi zleceń NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne!

  2020.02.03

  Od 01.01.2020 r. zmianie uległ system obsługi zleceń na zaopatrzenie w refundowane przez NFZ wyroby medyczne oraz wprowadzono nowe druki na w/w zaopatrzenie. Aktualnie zlecenie na wyroby medyczne powinno być wystawione na nowym druku i od razu zweryfikowane (potwierdzone) przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka) w nowym systemie informatycznym. Nie ma potrzeby udawania się przez pacjenta do NFZ celem potwierdzenia zlecenia do refundacji.

 • XXI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.01.30

  Pierwsza w 2020 roku sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbyła się 29 stycznia br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 5 uchwał na mocy których m.in. wyrazili zgodę na dofinansowanie dwóch odcinków chodników w Gminie Golub-Dobrzyń, rozpatrzyli petycje mieszkańców Karczewa, przyjęli sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • Program wyrównywania różnic między regionami III

  Program wyrównywania różnic między regionami III

  2020.01.23

  Przypominamy, że trwa nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż ogłasza nabór wniosków do w/w programu na rok 2020, które będą przyjmowane w terminie od 18 grudnia 2019 r. do 10 lutego 2020 r. w siedzibie jednostki.  Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.

 • Stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju

  Stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju

  2020.01.23

  Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA–CRP ma charakter "ogólnego ostrzeżenia" i wprowadzany jest w przypadku, gdy pojawia się informacja o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali. 

Stronicowanie