Aktualności

Stronicowanie

 • Coroczne stypendia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego przyznane

  Coroczne stypendia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego przyznane

  2020.09.24

  Wzorem lat ubiegłych władze samorządu Powiatu kolejny raz dokonały wręczenia stypendiów uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Uroczystość miała miejsce dnia 23 września br. wsiedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazównyw Golubiu-Dobrzyniu.Spośród złożonych wniosków, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Komisja Stypendialna przyznała łącznie 19 jednorazowych stypendiówdla uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wysokie osiągnięcia edukacyjne oraz wyniki sportowe.

 • XXIX sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji

  2020.09.23

  Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2020 r., godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji. W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Powiatu na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.

 • -

  Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy szkoły oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

  2020.09.23

  W dniu 22 września br. w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy szkoły oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu w zakresie organizacji zajęć praktycznych w nowo utworzonym oddziale przygotowania wojskowego. W imieniu jednostki patronackiej porozumienie podpisał Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej - płk Krzysztof Leszczyński. Porozumienie zostało podpisane zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej i umożliwi uczniom oddziału przygotowania wojskowego realizację zajęć praktycznych zgodnie z programem nauczania.

 • -

  Dzień Sybiraka

  2020.09.18

  W dniu 17 września 2020 r. w 81. rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę, obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. W tegorocznych obchodach w Golubiu-Dobrzyniu udział wzięła Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński. Uroczystość rozpoczęła się konferencją naukową wygłoszoną przez dr Jana Wiśniewskiego oraz prof. dr hab. Mirosława  Golona.

 • Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi"

  2020.09.16

  W dniach od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 63/142/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” przedstawił do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • Webinarium pt. „Wystartuj z Funduszami do nowej firmy”

  2020.09.16

  W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszamy na webinarium  pt. „Wystartuj z Funduszami do nowej firmy”. Webinarium skierowane jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.Organizatorem jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 4, tel. 56 62 15 883, 56 62 15 820, 797 304 124.

 • Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej

  Podpisano umowę na remont drogi powiatowej relacji Kiełpiny - Ostrowite

  2020.09.15

  Dnia 14 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Główna Księgowa Wioletta Tucholska oraz Dyrektor Zarządu Dróg Mariusz Trojanowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej nr 2110C relacji Kiełpiny - Ostrowite od km 1+143 do km 2+140.

 • Powiat dofinansuje przebudowę pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim

  Powiat dofinansuje przebudowę pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim

  2020.09.15

  Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. Umowę na realizacje tego zadania, w dniu 14 września 2020 r., z Panią Justyną Działdowską – Prezes Firmy NIK-NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu podpisali: Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Główna Księgowa Wioletta Tucholska.

 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.09.11

  Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2020 r. o godzinie 10-tej w pokoju nr S5 – (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25. Szczegółowe informacje udzielane będą w pokoju nr S20, I piętro Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i telefonicznie pod nr tel. 56 683 53 80 wew. 151 w godzinach od 8:00 do 15:00. 

 • Społecznik roku 2020 - logo konkursu

  Zgłoś „Społecznika Roku 2020”

  2020.09.10

  Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r. W tym roku kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.

 • Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.09.09

  Informujemy, że Starosta Golubsko-Dobrzyński, Franciszek Gutowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu. Funkcję będzie pełniła Pani Katarzyna Orłowska, Sekretarz Powiatu.

 • -

  Prawie 2,5 mln zł dla Powiatu!

  2020.09.04

  Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał ponad 2 mln 476 tyś. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych powiatu. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln

 • KONSULTACJE Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

  2020.09.01

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 63/142/20 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • -

  Spotkanie w temacie organizacji roku szkolnego w jednostkach oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.09.01

  W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyła się coroczna narada dyrektorów szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z udziałem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w spotkaniu uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu oraz wizytator z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

 • -

  81. rocznica II Wojny Światowej

  2020.09.01

  W 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, dnia 1 września 2020 roku  Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Sekretarzem Powiatu Katarzyną Orłowską,  złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem pamięci narodowej przy Placu Tysiąclecia w Golubiu-Dobrzyniu, oddając hołd poległym. 

 • -

  Dożynki w Gminie Ciechocin

  2020.08.31

  30 sierpnia 2020 br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski uczestniczył w Gminnych Dożynkach w Ciechocinie. Starosta wraz z Wójtem Gminy Andrzejem Okrucińskim podziękowali wszystkim rolnikom za trud, poświęcenie
  i ciężką pracę. Uroczystość została zwieńczona dziękczynna mszą świętą, którą celebrował ksiądz Kazimierz Górski.

 • -

  Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

  2020.08.26

  Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką (ul. Sokołowska, ul. Piłsudskiego i Szosa Rypińska) oraz budowa obwodnicy były tematami wiodącymi spotkania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim i Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mirosławem Graczykiem.

 • XII Zlot i Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

  2020.08.25

  W dniach 22-23 sierpnia br. po raz dwunasty mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz przybyli goście mogli uczestniczyć w Zlocie i Wystawie Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenie to organizowane jest corocznie przez Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor”. W tegorocznym otwarciu wystawy  uczestniczył Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski.

 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z wotum zaufania i absolutorium

  Starosta Golubsko-Dobrzyński z wotum zaufania i absolutorium

  2020.08.20

  Na XXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu, która miała miejsce 19 sierpnia br., zapadło kilka istotnych decyzji. Starosta Franciszek Gutowski i Zarząd Powiatu mogą być szczególnie zadowoleni z otrzymanego jednogłośnie wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Wotum zaufania to nowość. Ten sposób oceny działań władz powiatu zrealizowano dopiero po raz drugi. Podstawą do jego udzielenia jest „Raport o stanie powiatu w 2019 roku”. 110-stronicowy dokument zawiera kompleksowe podsumowanie zeszłorocznych działań w takich obszarach jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, infrastruktura i opieka zdrowotna. Radni i mieszkańcy powiatu mieli 3 miesiące na szczegółowe zapoznanie się z Raportem. Zapisy w nim zawarte były na tyle satysfakcjonujące, że nie było chętnych do udziału w debacie nad tym dokumentem.

 • Informacja o pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 19 i 20 sierpnia 2020 r.

  2020.08.18

  Informujemy, że w dniach 19 i 20 sierpnia 2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu będzie czynny w godz. od 7:30 do 11:30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Stronicowanie