Aktualności

Stronicowanie

 • Rozwój Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030

  Rozwój Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030

  2021.10.26

  W dniu 25 października 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski uczestniczył w pierwszym spotkaniu Zespołu do określenia celów, priorytetów i systemów realizacji Programu Rozwoju pod nazwą „Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030”. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z wynikami opracowanej diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu w obszarach tematycznych. Przedstawiono informację o proponowanych celach szczegółowych, priorytetach i kierunkach inwestycji.

 • MEDAL 75-LECIA LIGI OBRONY KRAJU „ZA ZASŁUGI”

  MEDAL 75-LECIA LIGI OBRONY KRAJU „ZA ZASŁUGI”

  2021.10.26

  W dniu 22 października 2021 r. podczas spotkania Zarządu Koła LOK „STRAŻAK”, na podstawie Uchwały Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju, Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski otrzymał medal „Za zasługi”. Medal „Za zasługi” w imieniu Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego odebrał Krzysztof Skrzyniecki – Inspektor ds. obronnych i Zarządzania Kryzysowego.

 • Spotkanie z autorami książki pt. "Jak nie wciskać?"

  Spotkanie z autorami książki pt. "Jak nie wciskać?"

  2021.10.25

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu ul. Żeromskiego 11 zaprasza w środę, 27 października o godz. 16:00 na spotkanie z autorami książki pt. "Jak nie wciskać?". Publikacja ta jest kopalnią wiedzy, którą wykorzysta właściciel firmy, menedżer sprzedaży, przedstawiciel handlowy oraz każdy, kto w swojej codziennej pracy spotyka się z handlem. Spotkanie będzie idealną okazją do wymiany doświadczeń w branży sprzedaży i marketingu.

 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  2021.10.22

  W dniu 22 października 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką wzięli udział w Konwencie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego miejscem spotkania były Wierzbiczany w Powiecie Inowrocławskim. Omawiane tematy podczas spotkania to: polityka senioralna, stan prac samorządu wojewódzkiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, analiza sytuacji w województwie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz ze stanem przygotowania organów administracji oraz służb do działań w zakresie przeciwdziałania oraz ograniczenia skutków wywołanych ogniskami ASF/HPA, nocna i świąteczna opieka medyczna.

 • -

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

  2021.10.22

  W ramach realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał wsparcie finansowe w łącznej kwocie 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do szkolnych bibliotek, a także na realizację działań promujących czytelnictwo. Powiat Golubsko-Dobrzyński ze swojej strony zabezpieczył wkład własny w wysokości 6.000,00 zł, co umożliwi zakup nowych pozycji książkowych i elementów wyposażenia bibliotek szkolnychza kwotę 30.000,00 zł 

 • -

  Powiat Golubsko-Dobrzyński ze wsparciem z programu AKTYWNA TABLICA

  2021.10.22

  Powiat Golubsko-Dobrzyński uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 98.000,00 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

 • -

  Medale dla pracowników Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w związku z walką z COVID-19

  2021.10.22

  Dnia 18 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau wręczył w imieniu Ministra Zdrowia wyróżnionym pracownikom Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu odznaczenia honorowe za szczególne zasługi w ochronie zdrowia.

  Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia” to jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia tym osobom, które swoją codzienną pracą, w sposób wyjątkowy, służą drugiemu człowiekowi. Pracownicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu medale te otrzymali w związku z ofiarną służbą i poświęceniem w walce z pandemią COVID-19.

 • Mistrzostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drużynowym tenisie stołowym

  Mistrzostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w drużynowym tenisie stołowym

  2021.10.22

  W dniu 21 października 2021 r. w hali sportowej we Wrockach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dziewcząt i chłopców w drużynowym tenisie stołowym. Zmagania sportowe były zorganizowane dla roczników 2009 i młodsi, 2007-2008 oraz 2002 i młodsi. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w zawodach, natomiast zespoły, które uplasowały się na podium, tj. I – III zostały nagrodzone pucharami. Jednocześnie dziękujemy Panu Dyrektorowi Mirosławowi Suskiemu za udostępnienie obiektu do zmagań sportowych.

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych informacji o systemie KREPTD

  2021.10.21

  Główny Inspektor Transportu Drogowego przy udziale pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych informacji o systemie KREPTD oraz praktycznych form ich pozyskiwania przez przewoźników lub zarządzających transportem. Szkolenie dedykowane jest dla zarządzających transportem oraz przedsiębiorców posiadających profil zaufany (ePUAP). Temat szkolenia: „Ogólne informacje o KREPTD oraz praktyczne ich pozyskiwanie przez przewoźników oraz zarządzających transportem”

 • Informacja o wolnych miejscach w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

  2021.10.21

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje o wolnych miejscach w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. Ośrodek ten zapewnia całodobowy pobyt dla 10 osób, które potrzebują schronienia i są osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Ponadto udzielane jest poradnictwo: pedagogiczne, medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, jak również prowadzone są konsultacje wychowawcze dla rodziców czy zajęcia edukacyjne.

 • Spotkanie robocze w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

  Spotkanie robocze w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

  2021.10.20

  W dniu 19 października 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Miasta Torunia Panem Michałem Zaleskim w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia jest to porozumienie 36 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, do którego należy również powiat golubsko-dobrzyński. Z prezydentem Miasta Torunia Panem Michałem Zaleskim spotkali się przedstawiciele powiatów: starosta aleksandrowski Pani Lidia Tokarska, starosta golubsko-dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, starosta chełmiński Pan Zdzisław Gamański i starosta toruński Pan Marek Olszewski.

 • Zajęcia klubowe w WTZ

  2021.10.19

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż zbliża się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ".

  Dotyczy to zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.) a termin naboru wystąpień wyznaczony jest na okres od 1 do 30 listopada 2021 r.  

  Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

 • Dzień papieski

  Dzień papieski

  2021.10.16

  16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża przez 111-osobowe konklawe. Przybrał wtedy imię Jan Paweł II. Był to niezwykle ważny rozdział w historii Kościoła na świecie, a przede wszystkim w Polsce. Jego pontyfikat trwał 27 lat.
  W tym roku przypada 43. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża.

 • Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  2021.10.15

  W dniu 13 października 2021 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Kierownikiem Wydziału Oświaty i Zdrowia Agnieszką Malon odwiedzili jednostki oświatowe: Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim. W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński wzorem lat ubiegłych zorganizowano uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2021.10.15

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Muzyczna jesień w Dolinie Drwęcy

  Muzyczna jesień w Dolinie Drwęcy

  2021.10.14

  Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury zapraszają 17 października w godz. od 13:00-17:00 do Amfiteatru przy Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim na imprezę promocyjną LSR na lata 2014-2020 oraz naborów. W programie szereg atrakcji, w tym występy uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, koncert Marty Jastrząbek z zespołem, bezpłatne animacje dla dzieci, dmuchańce, food trucki, kino 7D, a także specjały KGW Sierakowo.

 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

  2021.10.14

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00014319/8

 • Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły

  Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły

  2021.10.14

  W dniu 1 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, w nowej siedzibie szkoły przy ul. PTTK 28. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość odbyła się w dwóch turach, którą  poprowadził Dyrektor Rafał Gumiela. Na wstępie przywitał uczniów po wakacyjnej przerwie oraz poinformował o dalszych planach w przekształcaniu i remontu szkoły. 

 • Ogłoszenie III publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki

  2021.10.13

  Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 r. i uchwałą Nr 94/206/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.) na sprzedaż n/w środka trwałego: Koparko-ładowarka marki CAT model 432E

 • Akcja – Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo

  Akcja – Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo

  2021.10.13

  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg informuje, że zgodnie z „Krajowym programem działań profilaktycznych na rok 2021 koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji” w dniu 21 października 2021 r. rozpocznie się akcja informacyjno-edukacyjna pn. Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo. W związku z powyższym, działając wraz z Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu do akcji włączają się stacje kontroli pojazdów z Naszego powiatu.

Stronicowanie