Pilny komunikat !

W związku z ogłoszeniem  na obszarze kraju stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, podtrzymujemy naszą prośbę o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu wyłącznie do niezbędnego minimum.

Swoje sprawy prosimy załatwiać poprzez:

-  Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego,

- pocztą elektroniczną na adres e-mail główny Starostwa Powiatowego: powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub adresy e-mailowe merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego – adresy e-mail wydziałów tutaj

- pocztą tradycyjną,  

- poprzez umieszczenie  wypełnionego wniosku wraz z załącznikami (wnioski do pobrania tutaj) i obowiązkowo podanym numerem telefonu kontaktowego w przygotowanej do tego celu tymczasowej skrzynce  pocztowej,  znajdującej się na parterze budynku wejścia głównego (od strony bankomatu).

Zamiar złożenia wniosku w sprawach pilnych do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg  prosimy uzgadniać telefonicznie – (nr tel. do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg tutaj). Odbiór dokumentów (np. prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych) odbywać się będzie  wyłącznie w terminie i miejscu  wskazanym  telefonicznie przez pracownika Wydziału.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii informujemy, że osoby, które nie dopełnią  w terminie 30 dni obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu lub rejestracji pojazdu sprowadzonego z krajów UE,  będą miały możliwość dokonania w/w obowiązku w terminie do 180 dni.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, zalecamy stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a  załatwianie wszelkich spraw ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Starostwa Powiatowego, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30,  pozostają do Państwa dyspozycji  pod numerami  telefonów poszczególnych Wydziałów – wykaz telefonów tutaj