Treść strony: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informacja o pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 04 czerwca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 04 czerwca 2021 r. (piątek), Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, iż dzień  04 czerwca  2021 r. będzie dniem wolnym od pracy,
w zamian za ustawowo wolny od pracy dzień 01.05.2021 r., który przypadł w sobotę.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą COVID-ową, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność (ważność orzeczenia upływa po 8 marca 2020 r.): 2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


 

OGŁOSZENIE

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję o wprowadzonych od dnia 10 listopada 2020 r. zasadach  w zakresie obsługi interesantów  i funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu:

 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu pracuje w niezmienionych godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.
 2. Dokumenty przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do Zespołu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 3. W czasie godzin urzędowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności osoba wchodząca powinna:

- zadzwonić dzwonkiem umieszczonym na drzwiach po lewej stronie.

- założyć maseczkę zasłaniającą nos i usta.

 1. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu odbędą się w terminach zawartych w zawiadomieniach, ale póki co z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).
  W  razie jakichkolwiek zmian osoba zostanie poinformowana telefonicznie.
 2. Jednocześnie informuję, iż do czasu wydania orzeczenia (wyznaczonego terminu posiedzenia składu orzekającego) istnieje możliwość wystąpienia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu  z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Po złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania, Powiatowy Zespół wyznaczy ponowny termin rozpatrzenia sprawy, o którym zawiadomi pismem odrębnym.
 3. Odbiór orzeczeń, legitymacji czy kart parkingowych jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem zespołu z zachowaniem środków ostrożności na konkretną datę i godzinę!!! (osoba musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta).
 4. Złożenie wniosku o wydanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych itp. (wnioski muszą być kompletne) jest możliwy poprzez pocztę tradycyjną, wrzucenie do tymczasowej skrzynki podawczej umieszczonej na zewnątrz budynku pod nazwą:
  „Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”,  w godz. od 7:30 do 14:30.

Każdego dnia po godzinie 14:30 dokumenty ze skrzynki podawczej zostają wyjęte i podlegają 24-godzinnej kwarantannie. Po kwarantannie dokumenty zostają przekazane do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu celem ich realizacji.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu realizuje zadania w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 4. Przyjmowania skarg i wniosków;
 5. Wydawania zaświadczeń dot. złożenia wniosków.

Wnioski o wydanie orzeczeń i legitymacji są dostępne na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu link https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/

Informacje o załącznikach do wniosków można uzyskać telefonicznie.

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

 1. korespondencyjnie na adres: ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
 2. e-mailowo na adres: pzon@golub-dobrzyn.com.pl
 3. telefonicznie: 56 683 45 29
 4. poprzez wrzucenie kompletnych wniosków to tymczasowej skrzynki podawczej umieszczonej na zewnątrz budynku pod nazwą „Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności”

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wydawanie kart parkingowych;
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa;
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.