Treść strony: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31.05.2024 r. tj. piątek, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH
 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw dnia 5 maja 2023 roku ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz. U. 2023 poz.852) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informujemy, iż:

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓREGO OKRES WAŻNOŚCI:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia
w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KARTY PARKINGOWE, KTÓRYCH OKRES WAŻNOŚCI:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia
w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. - jednak
nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r., zaś przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności art. 10, art. 23 i art. 24 wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.

 

Do wniosku w sprawie wydania karty parkingowej należy dołączyć:

Do wniosku w sprawie wydania karty parkingowej należy dołączyć:
1)    kopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazania do ulg i uprawnień 
2)    fotografia 35mm x 45mm 
3)    dowód wpłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej 
Należności wynikające z wpłat za wydanie karty parkingowej (21 zł) z treścią przelewu „opłata za wydanie karty parkingowej” dla osoby niepełnosprawnej należy wpłacić na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu:
46 9551 0002 0105 2126 2000 0005
w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział Zbójno.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.07.2023 r. została zniesiona opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej. W związku z tym prosimy o niewpłacanie na konto Starostwa Powiatowego takiej opłaty. Z góry dziękujemy!

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wydawanie kart parkingowych;
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa;
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.