Treść strony: Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

  • Logo PCZK w Golubiu-Dobrzyniu

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
PLAC 1000-Lecia 25
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

w godz. 7:30-15:30
tel. 56 683 53 80 wewnętrzny 82 lub 56 683 53 81 wewnętrzny 82
lub w sprawach pilnych: kom. 691 644 265
fax. 56 475 61 11, e-mail: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl


w godz. 15:30-7:30
tel. 56 683 53 89, 56 683 22 44 lub 998
fax. 56 683 53 89
e-mail: golub-dobrzyn@kujawy.psp.gov.pl