Treść strony: Numery wewnętrzne

Nr pokoju Nr wewnętrzny Pracownik Nazwa Wydziału / stanowisko
S1 91 Rafał Karaszewski

Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

S1 93 Martyna Malinowska Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Inspektor
S1 95 Roger Żebrowski Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Referent
S2 21 Franciszek Gutowski Starosta
S2 22,23

Kinga Pasternak

Arleta Pawłowska

Sekretariat
S2 24 Danuta Malecka Wicestarosta
S3 81

Marcin Nowak

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
S3 82 Krzysztof Skrzyniecki

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

S3 83 Bartłomiej Arentowicz

Inspektor Ochrony Danych

S3 162 Joanna Zadylak Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
S4 41 Patrycja Wesołowska Biuro Podawcze, Promocja
S8 47

Monika Ciechanowska

Emilia Pęcak

Kadry, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

S9 112 Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia
S9 34 Weronika Pietruszyńska Wydział Oświaty i Zdrowia
S10 114 Karolina Kowalska Kierownik Biura Rady
S10 114 Kinga Kacprzykowska Biuro Rady
S11 111 Anna Rojek Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
S12 121 Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu
S13 131 Ewa Cybulska Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S14 141

Małgorzata Quaium

W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S14 141 Beata Witkowska W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
S15 109 Wojciech Cieszyński W. Architektury i Budownictwa
S15 108 Agnieszka Celmer

Kierownik Wydziału  Architektury i Budownictwa

S15 107 Anita Chlebowska W. Architektury i Budownictwa
S15 110

Michalina Więckowska

Paweł Cichowicz

W.Architektury i Budownictwa
S16 161 Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy
S17 171

Anna Bolewska

W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S17 172 Joanna Brzozowska, Joanna Skowron Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S19 191 Przemysław Karwaszewski Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S19 192,193,201

Adam Dołęgowski,

Jakub Malinowski

Paweł Warszewski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
S20 151 Agnieszka Chmielewska, Emilia Piotrowska W. Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
S21 50 Krzysztof Śmigielski, Sylwia Bormańska-Gadomska, Krzysztof Cerankowski Radcy Prawni
S22 53,92 Aneta Pietrzak Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
S22 53,92

Łukasz Mazurkiewicz

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych
SK1 58 Anna Lebowska Kierownik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg
SK3 56

Wiesława Kocińska, Anna Zalewska, Anna Górska, Anna Górna-Hossa

W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów
SK3 59 Justyna Rumniak, Marta Kujawska W. Komunikacji Transportu i Dróg, rejestracja pojazdów
SK4 55 Karolina Gumowska, Sandra Bożejewicz W. Komunikacji Transportu i Dróg, prawa jazdy
SK4 57 Katarzyna Wieluńska W. Komunikacji Transportu i Dróg, Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
SK5 115

Anna Wołyńska

W. Komunikacji Transportu i Dróg, Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
SF1 51

Zbigniew Szyjkowski

Wioletta Tucholska

Skarbnik

Główny Księgowy

SF3 32 Mariola Romańczuk Wydział Finansowy
SF3 33 Sylwia Waśkiewicz Wydział Finansowy
SF3 61

Elżbieta Chojnicka

Beata Trzpiot

Wydział Finansowy
SF3 62 Magdalena Klejnowska Wydział Finansowy
SF3 63 Kinga Januszewska Wydział Finansowy
SF3 64 Mariola Piórkowska Wydział Finansowy
SF3 65 Monika Wieluńska Wydział Finansowy