Treść strony: Otwarte konkursy ofert dla NGO

Otwarte konkursy ofert dla NGO

  • Otwarty konkurs dla NGO

    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku

    2020.02.13

    Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 12 lutego 2020 r. podjął uchwałę nr 45/105/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert