Treść strony: Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

112 - Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, jest to ogólnoeuropejski numer alarmowy.

POGOTOWIE RATUNKOWE
Telefon alarmowy 999 i 112 z tel. komórkowych

Szpital Powiatowy
ul. Koppa 1e
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91

"Gol-Med"-NZOZ
ul. Szosa Rypińska 30c
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 88

"Nasz-Medyk"-NZOZ
ul. Szosa Rypińska 4A
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 28 81

POLICJA
Telefon alarmowy 997 i 112 z tel. komórkowych

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń

Oficer dyżurny 
Telefon: 56 682 32 00, 56 682 32 21
Faks: 56 682 01 30


Sekretariat Komendanta 
Telefon: 56 682 32 05
Faks: 56 682 32 64
E-mail: epuap-golub@bg.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny
Telefon: 56 682 32 61
Faks: 56 682 32 52

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Telefon: 56 682 32 51
Faks: 56 682 32 50

POSTERUNEK POLICJI
w Kowalewie Pomorskim
 
ul. Plac Wolności 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

tel. 56 682 33 10

faks 56 682 33 14

tel. kom. 602 661 927

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Golubiu - Dobrzyniu tel. 56 682 32 00

Rewir Dzielnicowych w Golubiu-Dobrzyniu
ul Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń

Powyższe numery telefonów służą do:
- przekazania informacji o zaistniałym przestępstwie
- przekazania informacji o naruszeniu obowiązujących norm w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
- wezwania Policji na interwencję
- przekazania informacji, która zgłaszający uzna za istotną

STRAŻ POŻARNA
Telefon alarmowy 998 i 112 z tel. komórkowych

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu - Dobrzyniu

ul. Lipnowska 9
87-400 Golub - Dobrzyń
tel./fax (56) 683 53 89
tel. (56) 683 22 44 lub 45

POGOTOWIE GAZOWE
- 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
- 991

POGOTOWIE RZECZNE

- 984

0 601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (WOPR),
0 601 100 300 - numer ratunkowy w górach (TOPR i GOPR)

RATOWNICTWO MORSKIE I GÓRSKIE

- 985

baner toplayer
Skrócony czas pracy