Treść strony: Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

112 - Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, jest to ogólnoeuropejski numer alarmowy.

POGOTOWIE RATUNKOWE

Telefon alarmowy 999 i 112 z tel. komórkowych

Szpital Powiatowy
ul. Koppa 1e, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. +48 56 683 22 91

"Gol-Med"-NZOZ
ul. Szosa Rypińska 30c, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. +48 56 683 54 88

"Nasz-Medyk"-NZOZ
ul. Szosa Rypińska 4A, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. +48 56 683 28 81

POLICJA

Telefon alarmowy 997 i 112 z tel. komórkowych

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń

Oficer dyżurny:

 • telefon: +48 56 682 32 00, +48 56 682 32 21
 • faks: 56 682 01 30

Sekretariat Komendanta

Wydział Kryminalny

 • telefon: 56 682 32 61
 • faks: 56 682 32 52

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 • telefon: +48 56 682 32 51
 • faks: +48 56 682 32 50

POSTERUNEK POLICJI w Kowalewie Pomorskim 

ul. Plac Wolności 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie

tel. +48 56 682 33 10, faks +48 56 682 33 14, tel. kom. +48 602 661 927

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Golubiu - Dobrzyniu tel. 56 682 32 00

Rewir Dzielnicowych w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń

Powyższe numery telefonów służą do:

 • przekazania informacji o zaistniałym przestępstwie
 • przekazania informacji o naruszeniu obowiązujących norm w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • wezwania Policji na interwencję
 • przekazania informacji, która zgłaszający uzna za istotną

STRAŻ POŻARNA

Telefon alarmowy 998 i 112 z tel. komórkowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub - Dobrzyń

tel./fax +48 (56) 683 53 89, tel. +48 (56) 683 22 44 lub 45

POGOTOWIE GAZOWE

992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

POGOTOWIE RZECZNE

 • 984
 • 0 601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (WOPR),
 • 0 601 100 300 - numer ratunkowy w górach (TOPR i GOPR)

RATOWNICTWO MORSKIE I GÓRSKIE

985