Treść strony: Informacje dla organizacji pozarządowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

 • Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

  2020.02.20

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłaszanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej. Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny oferty” oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji.

 • Otwarty konkurs dla NGO

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku

  2020.02.13

  Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 12 lutego 2020 r. podjął uchwałę nr 45/105/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert

 • Granty 5000 zł - nabór wniosków Inicjuj z FIO - spotkanie informacyjne

  Granty 5000 zł - nabór wniosków Inicjuj z FIO - spotkanie informacyjne

  2020.02.04

  Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się po mikrodotację! Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na spotkanie w dniu 27 lutego o godz. 10:00-14:00.

 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych z nowych wzorów ofert realizacji zadania publicznego

  Szkolenie dla organizacji pozarządowych z nowych wzorów ofert realizacji zadania publicznego

  2020.02.04

  W imieniu Stowarzyszenia TŁOK serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu sporządzania ofert w ramach zadania publicznego. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 lutego 2020r.  w godzinach 8.30 – 14.00 w sali Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem maila: rozwoj@tlok.pl

 • Trwa nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2020

  Trwa nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2020

  2020.01.20

  W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisami w Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

 • WSPIERAJ LOKALNIE – darmowy program do rozliczania PIT

  WSPIERAJ LOKALNIE – darmowy program do rozliczania PIT

  2020.01.13

  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu przystąpiło do III edycji programu "Wspieraj lokalnie", prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Program umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W programie uczestniczy 350 jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej przekazujemy Państwu bezpłatny program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

 • Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2020

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2020

  2019.12.31

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2020. W imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do składania ofert - termin naboru w większości konkursów kończy się z dniem 15 stycznia 2020 r.

  Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych regulaminów konkursowych mogą Państwo zapoznać się na stronie: ngo.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: Otwarte konkursy ofert).

 • Już 15 lutego 2020 roku startuje rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS

  Już 15 lutego 2020 roku startuje rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS

  2019.12.24

  Horyzonty kończą w tym roku 10 lat! Tym samym 15 lutego już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego flagowego programu - jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju. Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą.