Treść strony: Jednostki podległe

Jednostki organizacyjne Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego:

Powiatowy Urząd Pracy              
ul. Szosa Rypińska 26,
87-400 Golub-Dobrzyń;
Dyrektor: Jarosław Zakrzewski
tel. (56) 683 52 30 - 32;
fax: (56) 683 52 30;
sekretariat@golub-dobrzyn.praca.gov.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              
ul. J.G.Koppa 1,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Kierownik: Małgorzata Badźmirowska
tel. (56) 682 15 85/86 lub (56) 683-54-76;
tel.: (56) 682-03-91;
fax: (56) 475-62-11;
pcpr@glub-dobrzyn.com.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna           
ul. Żeromskiego 11,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Dyrektor: Mariola Waszewska 
tel.: (56) 683 26-63;
fax. (56) 475 62-23;
ppp@golub-dobrzyn.com.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny  
ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Dyrektor: Piotr Wiśniewski
tel./fax:(56) 683 54-50;
sekretariat@wazowna.pl 
dyrekcja@wazowna.pl 

Zespół Szkół Nr 2
ul.Kilińskiego 31,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Dyrektor: Agnieszka Brzostowska   
tel.: (56) 683 25-49; (56) 683 47-07

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim               
ul. Św. Mikołaja 6,
87-410 Kowalewo Pomorskie,
Dyrektor: Bogdan Oskwarek   
tel. (56) 684-15-03;
zskowalewopom@wp.pl

Zespół Szkół Nr 3          
ul. Konopnickiej 15,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Dyrektor: Kinga Olejnik               
tel. (56) 683 25-53;
zssgolub@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej          
ul. PTTK 6,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Dyrektor: Małgorzata Kamińska
tel. (56)683 21-05;
dps@golub-dobrzyn.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Wielgiem         
87-645 Zbójno,
Dyrektor: Hanna Wiśniewska   
tel. (54) 280-19-08;
sosw@golub-dobrzyn.com.pl

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Wielgiem         
87-645 Zbójno,
Dyrektor: Katarzyna Rejmanowska
tel. (56) 475-61-81;
kom. 730 934 730;
fax. (56) 475-61-82
ppow@golub-dobrzyn.com.pl

Zarząd Dróg Powiatowych   
ul. PTTK 11,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Dyrektor: Mariusz Trojanowski      
tel.: (56) 683-22-86;
fax: (56) 475-60-64
zdp@golub-dobrzyn.com.pl

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu        
ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń,
Dyrektor: Rafał Gumiela     
tel. kom. 53 53 53 977
muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl
www.psmgd.pl

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim
ul. Odrodzenia 7
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. kom. 53 53 53 786
sekretariat@muzyczna-kowalewo.pl
Dyrektor: Krzysztof Sypek

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu     
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. dr. J.G. Koppa 1a
tel. 570 631 413
Kierownik: Aleksandra Magdalena Bogdańska
psds@golub-dobrzyn.com.pl

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu
Dyrektor: Katarzyna Rejmanowska
ul. dr. J.G. Koppa 1f
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 475 60 25
NIP: 503 008 23 24
REGON: 381515192
e-mail: ppowgd@golub-dobrzyn.com.pl

Powiatowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
w Golubiu-Dobrzyniu
Kierownik: Iwona Lewandowska
ul. Dr J.G. Koppa 1G
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: pcom@golub-dobrzyn.com.pl
tel. 533 940 854