UWAGA: Konsultacje społeczne

BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Wybór wariantu budowy nowej drogi – obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, będzie przedmiotem konsultacji społecznych, które zaplanowano na czerwiec 2022 roku.

Z uwagi na wzrastające natężenie ruchu drogowego, w tym w szczególności pojazdów ciężkich, a także ze względu na konieczność zredukowania czasu podróży oraz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach w mieście, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zdecydował o budowie obwodnicy, która poza zwartą zabudową Golubia-Dobrzynia połączy trzy drogi wojewódzkie nr 534, 554, 569. Trasa wyznaczona została wokół miasta.

Powstały trzy warianty inwestycyjne przebiegu drogi. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

Z opisem i przebiegiem wariantów można zapoznać się od 1-30 czerwca br. na stronie internetowej: https://obwodnica-golubia-dobrzynia.com, bądź w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Materiały dostępne są również w siedzibie Miasta Golub-Dobrzyń, Gminy Golub-Dobrzyń i Starostwa Powiatowego Golubia-Dobrzynia.

Wszelkie uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych należy składać na załączonym formularzu do  30 czerwca 2022 roku, wyłącznie w formie pisemnej :

- elektronicznie na adres: pracownia@archidrog.pl,

- listownie: w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Biuro Podawcze) ul. Dworcowa 80,
85-010 Bydgoszcz.

Podpisane uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. Dla wariantu wskazanego na konsultacjach społecznych jako preferowanego (najkorzystniejszego), zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 Bydgoszcz.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wykonuje: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań.