Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 poz. 473) wznawia bezpośrednią obsługę klienta z uwzględnieniem telefonicznego systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg.
 
Klienci zobowiązani są do zakładania maseczek ochronnych oraz zachowania dystansu społecznego w czasie pobytu w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

UWAGA

Nadal obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę. Poniżej podajemy aktualne numery telefonów:

  1. REJESTRACJA, WYREJESTROWANIE POJAZDÓW - numer bezpośredni +48 56 475 61 28 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr +48 56 683 53 80,
  2. ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH STAŁYCH, WPIS ADNOTACJI GAZ, HAK, VAT - numer bezpośredni +48 56 475 61 38 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr +48 56 683 53 80,
  3. PRAWA JAZDY, TRANSPORT DROGOWY, ORGANIZACJA RUCHU, NADZÓR NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW - numer bezpośredni +48 56 475 61 92 lub przez Sekretariat Starostwa tel. +48 56 683 53 80.

Prosimy dzwonić od 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie nie wcześniej jak 5 minut przed wyznaczoną godziną.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny