K O M U N I K A T

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU

w dniu 24 GRUDNIA 2021 r. (piątek) 

BĘDZIE NIECZYNNE.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę.  Zarządzeniem nr 15/2021 r. Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota) został ustalony na dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek). W związku z powyższym w tym dniu Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu będzie nieczynne. 

 

Katarzyna Orłowska
Sekretarz
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego