Treść strony: III edycja wojewódzkiego konkursu ,,Pomysłowy witacz dożynkowy 2021"

III edycja wojewódzkiego konkursu ,,Pomysłowy witacz dożynkowy 2021"

Zapraszamy  do wzięcia udziału w trzeciej edycji wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2021” na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim   w 2021 roku. Konkurs organizowany jest dla   wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości.
 
Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden witacz dożynkowy. Po wyłonieniu laureatów konkursu gminy na terenie których znajdują się zwycięskie sołectwa otrzymają z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę finansową.
 
W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz karta zgłoszenia, którą należy przesłać w terminie do 30 września 2021 r. Zgłoszenia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego można składać drogą elektroniczną na adres k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl.
 
Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:
Departament Rolnictwa i Geodezji, 
ul. Targowa 13/15 
87-100 Toruń
Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Polecamy skorzystać z linku do strony Urzędu Marszałkowskiego:
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/37343-trzecia-edycja-wojewodzkiego-konkursu-na-pomyslowy-witacz-dozynkowy 

 

                                                                                                                                                                                                                     KT