POWIATOWY KOORDYNATOR SPORTU

Uprzejmie informujemy, że Powiat Golubsko-Dobrzyński poszukuje kandydata na funkcję Powiatowego Koordynatora Sportu.

Charakter zatrudnienia: umowa zlecenie.

Koordynatorem Sportu może być osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym, preferowane kwalifikacje: trener, instruktor.

Do zadań Powiatowego Koordynatora Sportu należy m.in.:

  • organizacja imprez, zawodów, turniejów oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy,
  • stała współpraca ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu oraz uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy,
  • współpraca z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie organizacji sportu w trakcie roku szkolnego w godzinach dopołudniowych a także w okresach wolnych od nauki,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie: rozliczania sędziów i pracowników obsługujących zawody sportowe, rozliczanie faktur, prowadzenie dokumentacji zawodów, w tym protokoły, listy obecności, wyniki zawodów,
  • organizacja wyjazdów na wojewódzkie zawody sportowe,
  • znajomość przepisów, w tym ustawy o sporcie i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  • opracowywanie kalendarza imprez sportowych na dany rok szkolny,
  • pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska,
  • zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz lokalnych stowarzyszeń sportowych poprzez inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport,
  • wyłanianie młodzieży uzdolnionej sportowo.

Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji prosimy o złożenie własnej koncepcji dotyczącej roli i zadań Powiatowego Koordynatora Sportu, a także propozycji związanych z rozwojem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie naszego powiatu w terminie do 15 marca 2021 r. na adres e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl