POWIATOWY KOORDYNATOR SPORTU

Uprzejmie informujemy, że Powiat Golubsko-Dobrzyński poszukuje kandydata na funkcję Powiatowego Koordynatora Sportu.

Charakter zatrudnienia: umowa zlecenie. 

Koordynatorem Sportu może być osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym, preferowane kwalifikacje: trener, instruktor.    

Do zadań Powiatowego Koordynatora Sportu należy m.in.:

- organizacja imprez, zawodów, turniejów  oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy,

- stała współpraca ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu oraz uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy,  

- współpraca z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie organizacji sportu w trakcie roku szkolnego w godzinach dopołudniowych a także w okresach wolnych od nauki,

- prowadzenie dokumentacji w zakresie: rozliczania sędziów i pracowników obsługujących zawody sportowe, rozliczanie faktur, prowadzenie dokumentacji zawodów, w tym protokoły, listy obecności, wyniki zawodów,

- organizacja wyjazdów na wojewódzkie zawody sportowe,        

- znajomość przepisów, w tym ustawy o sporcie i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- opracowywanie kalendarza imprez sportowych na dany rok szkolny,

- pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska,

- zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz lokalnych stowarzyszeń sportowych poprzez  inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport,

- wyłanianie młodzieży uzdolnionej sportowo.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji prosimy o złożenie własnej koncepcji  dotyczącej roli i zadań Powiatowego Koordynatora Sportu, a także propozycji związanych z rozwojem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie naszego powiatu w terminie do 15 marca 2021 r. na adres e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl