KOMISJA KONKURSOWA
 
Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia przez organizacje pozarządowe kandydatur do prac w Komisji Konkursowej, której celem będzie dokonanie oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku, skład ww. Komisji został ustalony w oparciu o regulację art. 15 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  Sekretarz Powiatu
 
                                                                                                                                                                                            /-/ Katarzyna Orłowska