WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW".

To szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000  zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na zapewnienie transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania świąteczne i uroczystości. Wśród zadań jest także przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby, dla żołnierzy walczących w II wojnie światowej i żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Dofinansowanie mogą otrzymać spotkania świąteczne dla kombatantów, organizowane w kraju i poza jego granicami, m.in. z młodzieżą i środowiskami polonijnymi. Zadania będą realizowane od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r. 

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 16 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/pamietajmy-o-bohaterach-ii-wojny-swiatowej-i-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-ktorzy-sa-wsrod-nas 
i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid