Nabór wniosków na pożyczki dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych, o której mowa w art. 15zzda ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568, zmiana Dz. U z 2020 r. poz. 1086).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu:

  1. https://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/-/12767410-nabor-wnioskow-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zzda
  2. https://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
  • autor: Anna Rojek