Zaproszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”

 Stowarzyszenie Przyjaciół Braci Pocieszycieli z Getsemani i Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku przy ul. Płockiej 167A organizują, pod Honorowym Patronatem Pani Poseł Anny Gembickiej, Festiwal Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy zainteresowane zespoły do udziału w festiwalu.

W ramach festiwalu zostaną zorganizowane 3 eliminacje i jeden finał:

 1. I eliminacje – zostały zaplanowane na miesiąc maj – tematyka majowych eliminacji obejmuje obowiązkowo pieśni Maryjne. Z uwagi na epidemię koronawirusa eliminacje nie będą miały charakteru otwartej prezentacji. Propozycje wykonania pieśni będą przyjmowane na nośnikach pamięci elektronicznej np. płyta CD, DVD itp. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Parafia Matki Bożej Fatimskiej ul. Płocka 167A, 87-800 Włocławek, do dnia 24 maja 2020 r. Nadesłane nagrania zostaną ocenione przez Komisję Festiwalową. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 maja 2020 r.
 2. II eliminacje zostały zaplanowane na miesiąc czerwiec – tematyka czerwcowych eliminacji jest dowolna – eliminacje zostaną przeprowadzone na scenie przy kościele parafialnym przy ul. Płockiej 167A, w dniu 21 czerwca 2020 r. od godz. 14.00. Natomiast jeżeli sytuacja związana z koronawirusem nie pozwoli
  na publiczną prezentację ponownie będziemy prosili o nadsyłanie propozycji pieśni na nośnikach pamięci podobnie jak w maju. Nagrania zostaną przesłuchane
  i ocenione przez Komisję Festiwalową. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 czerwca 2020 r. O sposobie prezentacji zainteresowane zespoły niech
  się dowiadują indywidualnie u osoby kontaktowej. Zgłoszenia zespołów będą przyjmowane w Parafii do dnia 18 czerwca 2020
 3. III eliminacje zostały zaplanowane na miesiąc lipiec – tematyka lipcowych eliminacji jest dowolna – eliminacje zostaną przeprowadzone na scenie przy kościele parafialnym przy ul. Płockiej 167A, w dniu 5 lipca 2020 r. od godz. 14.00. Zgłoszenia do III eliminacji będą przyjmowane w Parafii do dnia 31 czerwca 2020 r. Natomiast jeżeli sytuacja związana z koronawirusem nie pozwoli na publiczną prezentację ponownie będziemy prosili o nadsyłanie propozycji pieśni na nośnikach pamięci podobnie jak w maju i czerwcu. Nagrania zostaną przesłuchane i ocenione przez Komisję Festiwalową.
 4. Koncert finałowy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00. W koncercie wezmą udział 3 najlepsze zespoły z każdej eliminacji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu Piosenki Senioralnej.

 

 

Regulamin udziału w Festiwalu Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”.

 1. Festiwal prowadzony jest w formie 3 eliminacji i jednego finału.
 2. Oceny prezentacji utworów dokonuje Komisja Festiwalowa.
 3. Etap I eliminacji obejmuje obowiązkowo tematykę Maryjną – miesiąc maj jest miesiącem Najświętszej Marii Panny.
 4. Zespół może uczestniczyć tylko 1 raz w wybranych przez zespół eliminacjach.
 5. Prezentacje utworów nie mogą przekraczać 15 minut.
 6. Do koncertu finałowego, który odbędzie się 30.08.2020 zostaną zakwalifikowane 3 najlepsze zespoły z każdej eliminacji.
 7. Najlepsze zespoły wyłonione przez Komisję Festiwalową zostaną nagrodzone. Nagrody są przewidziane w każdej eliminacji i w finale.
 8. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest O. Damian Kosecki – Proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku. Telefon 601-058-809.