Treść strony: Ogłoszenie

Ogłoszenie  Starosty  Golubsko-Dobrzyńskiego

Uprzejmie informujemy, że tak jak dotychczas Wydziały Starostwa Powiatowego wykonują swoje zadania w pełnym zakresie i w niezmienionych godzinach pracy.  Mając na względzie  ograniczenia wynikające z wprowadzenia na obszarze kraju stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie  § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w dalszym ciągu podstawową zasadą obsługi klienta w Starostwie Powiatowym jest kontakt telefoniczny, mailowy lub elektroniczny.

W związku z  powyższym swoje sprawy prosimy załatwiać poprzez:

- Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego,

- pocztą elektroniczną na główny adres mailowy Starostwa Powiatowego: powiat@golub-dobrzyn.com.pl  lub adresy mailowe merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego – adresy mailowe wydziałów tutaj,

- pocztą tradycyjną,

- poprzez umieszczenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami (wnioski do pobrania tutaj) i obowiązkowo podanym numerem telefonu kontaktowego w przygotowanej do tego celu tymczasowej skrzynce pocztowej, znajdującej się na parterze budynku wejścia głównego (od strony bankomatu).

Procedura  obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w sprawach związanych z

wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych:

  1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się TUTAJ. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami, który jest usytuowany w holu głównym Urzędu – wejście od strony bankomatu.
  2. Wypełniony wniosek, z podanym numerem telefonu wraz z oryginałami dokumentów oraz dowodem wpłaty należy wrzucić do skrzynki podawczej usytuowanej w holu głównym Urzędu - wejście od strony bankomatu. Wpłaty można również dokonać kartą płatniczą w siedzibie Wydziału w dniu odbioru dokumentów. Skrzynka podawcza  ustawiona jest w godzinach od 7.30 do 15.00.
  3. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można także zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.
  4. Na czas trwania stanu epidemii wyłączona zostaje możliwość osobistego składania wniosków bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.
  5. Każdego dnia po godzinie 15.00 dokumenty ze skrzynki podawczej zostają wyjęte i podlegają 48 godzinnej kwarantannie.
  6. Po kwarantannie dokumenty zostają przekazane do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg celem ich realizacji.
  7. Odbiór gotowych dokumentów będzie odbywał się w siedzibie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pracownika Wydziału z klientem na określony dzień i godzinę, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
  8. Ponadto informujemy, iż biorąc pod uwagę warunki techniczne, podczas odbioru dokumentów w korytarzu Wydziału mogą znajdować się jednocześnie maksymalnie 2 osoby (1 osoby w sprawach związanych z rejestracją pojazdu i 1 osoba w sprawach związanych z wydawaniem praw jazdy czy z transportem drogowym).
  9. Przed złożeniem dokumentów do skrzynki podawczej prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg pod numerami telefonu: 56  68216 88, 730 819 936, 56 683 53 80 w celu uzyskania dokładnych informacji, instrukcji lub porad.