KOMISJA KONKURSOWA

Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia przez organizacje pozarządowe kandydatur do prac w Komisji Konkursowej, której celem będzie dokonanie oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku, skład ww. Komisji zostanie ustalony w oparciu o regulację art. 15 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284). Stosowną decyzję w tym zakresie podejmie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 marca 2020 r.

 

Sekretarz Powiatu

/-/ Katarzyna Orłowska

  • autor: Anna Rojek