• Nowe perspektywy kształcenia zawodowego - tablica
 • logo UE

„NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” 

Nr projektu: RPKP.10.02.03-04-0011/19

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Beneficjentem i realizatorem projektu jest  Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu .

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku prac.

 

ZAKŁADANYMI REZULTATAMI PROJEKTU SĄ: 

 • zapewnienie doradztwa zawodowego dla 150  uczniów oraz utworzenie 3 Punktów Informacji i Kariery,
 • ułatwienie dostępu do wysokiej jakości staży/praktyk dla 160 uczniów,
 • sfinansowanie szkoleń i kursów dla 470 uczniów,
 • stypendia w wysokości 1750 zł/os dla 160 uczniów,
 • liczne wyjazdy zawodoznawcze oraz wizyty studyjne,
 • kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 162 uczniów w formie dodatkowych zajęć i kursów,
 • doskonalenie zawodowe dla 12 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych umożliwiających stworzenie naturalnych warunków pracy.
   

W realizację projektu zaangażowane zostaną szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego: Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy  w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. W ramach zadań ujętych w projekcie duży wkład finansowy przeznaczono na zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.

 

Całkowita projektu:                                          2 472 301,51 zł

dofinansowanie UE w wysokości 85%         2 101 456,28 zł

dofinansowanie z budżetu państwa 5%          123 615,07 zł

wkład własny  10%                                               247 230,16 zł w tym również pozafinansowy

 

 • Promocja projektu

AKTUALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

Stronicowanie

 • Nowe kwalifikacje na start zawodowy

  Nowe kwalifikacje na start zawodowy

  2021.04.12

  W ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu realizują kolejne kursy, które pozwolą im na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się, szczególnie wśród dziewcząt, kursy stylizacji rzęs oraz paznokci metodą żelową, akrylową i hybrydową. Mogły wziąć w nich udział uczennice kształcące się w zawodach fryzjer oraz technik reklamy. „Kursy są intensywne, ale bardzo ciekawe. Najbardziej podoba mi się to, że zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny. Dzięki temu czuję się dobrze przygotowana do pracy” – opowiada jedna z uczestniczek zajęć.

 • Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje

  Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje

  2021.02.16

  „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to nazwa projektu, realizowanego w trzech szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński: w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim, w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Jego całkowita wartość to niemal 2,5 mln złotych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2019 i potrwa do 30 września 2021. W szkoleniach uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

 • Nowe warsztaty gastronomiczne w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim!

  Nowe warsztaty gastronomiczne w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim!

  2020.12.15

  W budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8 zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji polegającej na przekształceniu istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne. Uczniowie będą mogli korzystać z wyremontowanych pomieszczeń i nowo zakupionego sprzętu.

  Zadanie w kwocie 362 613,59 zł brutto zrealizowane zostało przez firmę NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubiu-Dobrzynia.

  Dzięki adaptacji warsztatów szkoła zyskała w pełni wyposażone i profesjonalne sale, w których praktyczną naukę zawodu będą mogli realizować uczniowie ZS w Kowalewie Pomorskim.

 • NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – film z realizacji projektu

  2020.05.13

  Projekt pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. To już kolejny projekt w okresie ostatnich czterech lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego i ogólnego.

  https://www.youtube.com/watch?v=Q66uG8zRoy4

 • Kolejny sprzęt komputerowy za ponad 300 tyś. trafi do szkół

  2020.04.08

  W dniu 8 kwietnia br. Powiat rozstrzygnął przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, w ramach Projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Stronicowanie