Inwestycje

Stronicowanie

 • -

  Kadeci z Wazówny złożyli ślubowanie na sztandar szkoły

  2023.11.27

  24 listopad 2023 r. to szczególny dzień dla uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu kadeci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
  Odznaczenia dla kadetów wręczyli: Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka

 • Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin!

  Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin!

  2022.10.26

  W chwili obecnej Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji kolejnej inwestycji drogowej pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin”. Zadanie realizowane jest na odcinku o długości 3,24 km. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa została podpisana w dniu 12 września br., natomiast w dniu 15 września br. został przekazany plac budowy. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 3 134 990,47 zł, z udzielonym terminem gwarancji na okres 60 miesięcy. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest możliwa dzięki otrzymaniu przez Powiat dofinansowania w postaci promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) w kwocie 2.990.000,00 zł (co daje 95,38% dofinansowania).

   

 • -

  Kolejna umowa podpisana - Program Inwestycji Strategicznych

  2022.09.12

  W dniu 12 września br. Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisał umowę na robotę budowlaną z wykonawcą, na którą uzyskał dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Umowa dotyczyła inwestycji realizowanej przy udziale ww. dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin. Wykonawcą został Zakład Drogowo-Budowlany w Rogowie reprezentowany przez Mariusza Wilczyńskiego. Kwota podpisanej umowy wynosi 3 134 990,47 zł, z czego 95,38% kwoty stanowi dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Termin wykonania zadania to styczeń 2023 roku. W ramach tej umowy wykonane zostaną roboty związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku 3,240 km.
   

 • Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego!

  Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego!

  2022.08.18

  Miło nam poinformować, iż na podstawie złożonego wniosku Powiat Golubsko-Dobrzyński uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 211 050,00 zł na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem nowo powstającej placówki - Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Informacja w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Modułu II – Funkcjonowanie Centrum pojawiła się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

  Budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu jest realizowana w ramach Resortowego Programu Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne” ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na budowę, wyposażenie i obsługę zadania Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 779 855,13 zł, natomiast na bieżące funkcjonowanie jednostki do końca 2022 roku kwotę 211 050,00 zł.

 • Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu

  Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu

  2022.04.22

  Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego oraz Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w dniu 20 kwietnia 2022 r. powiat golubsko-dobrzyński odwiedziła Pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Pan Paweł Klamka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

  Zaproszeni goście brali udział w uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Inwestycja dofinansowana została w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dzięki realizacji tej inwestycji Powiat Golubsko-Dobrzyński zapewni osobom z niepełnosprawnościami miejsce do niezależnego, samodzielnego oraz godnego funkcjonowania przy jednoczesnym wsparciu potrzeb zdrowotnych oraz pielęgnacyjnych.

 • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim!

  Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim!

  2021.12.08

  Zakończyły się prace przy realizacji zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim". W dniu 30 listopada miał miejsce odbiór techniczny zadania, w którym uczestniczył przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Pan Krzysztof Jęcki, Wykonawca prac firma JAWOR Sp. z o.o., inspektorzy nadzoru inwestorskiego budowlanego i konserwatorskiego oraz przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

  Zgodnie z podpisaną umową całkowity koszt wykonania zadania opiewał na kwotę 1.262.577,71 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 470.000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków".

 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

  Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

  2021.12.01

  W dniu 18 listopada br. na terenie budowy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się pierwsza rada budowy z udziałem Kierownika Budoy, Inspektorów Nadzoru, przedstawicieli Wykonawcy oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach Starosty Franciszka Gutowskiego, Wicestarosty Danuty Maleckiej oraz pracowników Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

  Podczas sptokania Kierownik omówił stan zaawansowania wykonanych robót oraz wyjaśnił z Inspektorami wynikłe podczas prowadzonych prac nieścisłości.

  Materiał filmowy z rady budowy można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Mapn0XHN8H0

 • Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

  Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

  2021.11.10

  W dniu 5 listopada 2021 roku miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”. W odbiorze udział wzięli Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka-Sałatowska, Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski wraz z Radnymi, Radni Miasta Kowalewa Pomorskiego, wykonawca-firma STRABAG oraz zaproszeni goście i przybyli mieszkańcy. W ramach inwestycji wykonano chodnik o powierzchni 7500 m2 wraz ze zjazdami.

 • Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  2021.09.17

  W dniu 7 września br. przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego przekazali Wykonawcy prac firmie SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. plac budowy dla realizacji inwestycji pn. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”.

  Zgodnie z podpisaną umową budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zostać ukończony w terminie 12 miesięcy od jej zawarcia tj. do początku września 2022 r. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto.

 • POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2021.09.02

  Dnia 1 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Golubiu-Dobrzyniu ”. 

Stronicowanie