Inwestycje

Stronicowanie

 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

  Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

  2020.11.20

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji kolejne inwestycji drogowej związanej z remontem drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku ponad 2,4 km tj. od km 7+750 do km 10+174. Całkowita wartość projektu wyniesie 944 114,18 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 472 057,09 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

 • Podpisanie listu intencyjnego

  Podpisano listy intencyjne w sprawie obwodnicy i ronda w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.11.17

  Cztery samorządy: województwo kujawsko-pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, miasto Golub-Dobrzyń i gmina Golub-Dobrzyń przystąpiły do współpracy w zakresie realizacji dwóch ważnych dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia inwestycji polegających na budowie obwodnicy i budowie ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej. Podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicieli samorządów odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 • Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

  Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

  2020.10.26

  W dniu 22 października br. miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Ciechocin oraz zaproszeni Goście. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 327 971,10 zł. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 692 430,00 zł. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez dwa samorządy: Gminę Ciechocin w kwocie 64 485,22 zł oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł.

 • -

  Trwa przebudowa drogi powiatowej relacji Kiełpiny – Ostrowite!

  2020.10.02

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, która udzieli 4-letniego okresu gwarancji na realizowane zadanie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 499 811,77 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Kwota dofinansowania dla realizowanego zadania wyniesie 251 341,00 zł.

 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica!

  Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica!

  2020.09.28

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Handlowo-Budowlanym „AGA” Mariusz Wilczyński została podpisana pod koniec lipca br. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 1 565 762,55 zł brutto, z udzielonym terminem gwarancji na okres 4 lat. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 796 541,16 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych.

 • Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej

  Podpisano umowę na remont drogi powiatowej relacji Kiełpiny - Ostrowite

  2020.09.15

  Dnia 14 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka, Główna Księgowa Wioletta Tucholska oraz Dyrektor Zarządu Dróg Mariusz Trojanowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej nr 2110C relacji Kiełpiny - Ostrowite od km 1+143 do km 2+140.

 • Kolejna przebudowana droga powiatowa uroczyście odebrana! - droga powiatowa nr 2118C

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”

  2020.07.10

  W dniu 8 lipca odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Radomin oraz zaproszeni Goście. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 1 157 700,00 zł oraz Gminy Radomin - 93 650,55 zł.

 • Odbiór drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie

  Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C relacji Szychowo-Chełmonie!

  2020.06.19

  W dniu 16 czerwca miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przeprowadzenie remontu tej drogi było jednym z priorytetowych zadań w obecnej kadencji, które z powodzeniem udało się zrealizować. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie, Wykonawca robót oraz zaproszeni goście. Poświęcenia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej dokonał proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer.

  Inwestycja została zreaizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

  Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

  2020.04.23

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Umowa z Wykonawcą Kancelarią Adwokacką Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 415 814,80 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lata. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 714 357,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania

 • Powiat Golubsko-Dobrzyński z dofinansowaniem na remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174

  Powiat Golubsko-Dobrzyński z dofinansowaniem na remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174

  2020.04.22

  W dniu 17 kwietnia 2020 roku Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz opublikował na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zatwierdzoną przez Premiera Mateusza Morawieckiego listę zadań powiatowych przewidzianych do wykonania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

  W ostatnim naborze Powiat Golubsko-Dobrzyński złożył dwa wnioski na wykonanie robót remontowych na naszych drogach powiatowych.

   

Stronicowanie