Inwestycje

Stronicowanie

 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km

  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km

  2021.06.09

  W dniu 8 czerwca 2021 r. Wicestarosta Danuta Malecka, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • -

  Zakończenie prac na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.12.23

  W związku z zakończeniem prac dotyczących przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz koniecznością uzyskania pozwolenia  na użytkowanie obiektu w dniach 14, 21 i 22 grudnia 2020 r. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili czynności związane ze sprawdzeniem zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

  Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

  2020.12.14

  Powiat zakończył realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”. Uroczysty odbiór zadania odbył się w dniu 10 grudnia br. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 080 139,04 zł. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 097 868,14 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 579 491,83 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 472 057,00 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

   

 • Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

  Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

  2020.12.14

  Powiat zakończył realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Uroczysty odbiór zadania odbył się w dniu 10 grudnia br. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 565 762,55 zł, z udzielonym 4-letnim okresem gwarancji.Wartość całkowita zadania wyniosła 1 593 082,31 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 738 253,15 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796 541,00 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana również przez Gminę Kowalewo Pomorskie dotacją celową w wysokości 58 288,16 zł.

   

 • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana!

  Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana!

  2020.12.02

  Powiat Golubsko-Dobrzyński zakończył realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniósł 499 811,77 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Kwota dofinansowania wyniosła 251 341,00 zł. Ponadto zadanie zostało również dofinansowane przez Gminę Kowalewo Pomorskie kwotą w wysokości 24 847,08 zł.

 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

  Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

  2020.11.20

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji kolejne inwestycji drogowej związanej z remontem drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku ponad 2,4 km tj. od km 7+750 do km 10+174. Całkowita wartość projektu wyniesie 944 114,18 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 472 057,09 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

 • Podpisanie listu intencyjnego

  Podpisano listy intencyjne w sprawie obwodnicy i ronda w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.11.17

  Cztery samorządy: województwo kujawsko-pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, miasto Golub-Dobrzyń i gmina Golub-Dobrzyń przystąpiły do współpracy w zakresie realizacji dwóch ważnych dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia inwestycji polegających na budowie obwodnicy i budowie ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej. Podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicieli samorządów odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 • Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

  Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

  2020.10.26

  W dniu 22 października br. miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Ciechocin oraz zaproszeni Goście. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 327 971,10 zł. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 692 430,00 zł. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez dwa samorządy: Gminę Ciechocin w kwocie 64 485,22 zł oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł.

 • -

  Trwa przebudowa drogi powiatowej relacji Kiełpiny – Ostrowite!

  2020.10.02

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, która udzieli 4-letniego okresu gwarancji na realizowane zadanie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 499 811,77 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Kwota dofinansowania dla realizowanego zadania wyniesie 251 341,00 zł.

 • Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica!

  Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica!

  2020.09.28

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Handlowo-Budowlanym „AGA” Mariusz Wilczyński została podpisana pod koniec lipca br. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 1 565 762,55 zł brutto, z udzielonym terminem gwarancji na okres 4 lat. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 796 541,16 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych.

Stronicowanie