Inwestycje

Stronicowanie

 • -

  Podpisano umowę na udzielenie powiatowi pomocy finansowej na remont drogi powiatowej Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie

  2024.05.23

  W dniu 23 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Jacek Foksiński i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Zbigniew Warnel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie Jackiem Żurawskim przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Górnej. 

 • -

  Remont drogi Działyń-Klonowo rozpoczęty

  2024.05.16

  Rozpoczęły się prace przy realizacji kolejnej inwestycji drogowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo”. Zadanie realizowane jest na odcinku o długości ok. 3,6 km. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu nawierzchni, korytowaniu poboczy i budowie chodnika.

 • -

  Podpisano umowę z Wykonawcą na remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

  2024.04.29

  Dziś, 29 kwietnia 2024 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kurdę na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń - Klonowo

 • -

  Ogłoszenie przetargu na remont budynku Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

  2024.04.05

  W dniu 5 kwietnia 2024 r. ogłoszono przetarg na remont budynku Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu”. Otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2024r. o godzinie 12:00.

 • -

  Symboliczne wbicie łopaty pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

  2024.03.28

  Na ten dzień czekaliśmy od dawna. Dziś, 28 marca odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Wydarzenie to jest rozpoczęciem zaplanowanej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński inwestycji pn. „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii”. 

 • Przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń-Klonowo

  Przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń-Klonowo

  2024.03.26

  W dniu 26 marca 2024 r. ogłoszono przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń - Klonowo od km 4+518,00 do km 4+848,00 o długości łącznie 330,0 mb. Otwarcie ofert nastąpi 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00.

 • Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław w miejscowości Kujawy

  Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław w miejscowości Kujawy

  2024.03.21

  18 marca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Trojanowski oraz Kierownik Referatu Technicznego Gminy Ciechocin Mariusz Gutowski dokonali wizytacji wykonanej inwestycji pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km".

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy

  Trwa remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy

  2024.03.21

  18 marca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka, Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Trojanowski oraz Kierownik Referatu Technicznego Gminy Ciechocin Mariusz Gutowski dokonali przeglądu remontowanej drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od km 2+795 km do 4+626 tj. 1,831 km. 

 • Przekazano plac budowy drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

  Przekazano plac budowy drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

  2024.03.04

  Dziś, 4 marca 2024 r. w technicznym przekazaniu placu budowy drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku Działyń-Wielgie uczestniczyli Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka, Inspektor Nadzoru Pan Marcin Jabłoński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pan Mariusz Trojanowski, kierownik budowy firmy PRD Sp. z o.o. w Lipnie Pan Kamil Flakowski oraz pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • -

  Podpisano umowę z Wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

  2024.02.28

  Dziś, 28 lutego br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kurdę 

   

Stronicowanie