Inwestycje

Stronicowanie

 • Zbiórka z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu

  Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu

  2022.05.13

  12 maja 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Podczas uroczystości na ręce nowomianowanego nadbrygadiera Jacka Kaczmarka Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP złożono okolicznościową pamiątkę, medal, listy gratulacyjne i kwiaty od strażaków, samorządów z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz klasy mundurowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP przyznał nagrody wyróżniającym się funkcjonariuszom: st. kpt. Łukaszowi Buczkowi, mł. ogn Marcinowi Caparowi i st. str. Przemysławowi Jachowskiemu. Za wzorową postawę i nienaganną służbę: nagrodę Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego otrzymała st. kpt. Edyta Jabłońska, a nagrodę Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - ­mł. kpt. Dariusz Kuciński.

 • Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu

  Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu

  2022.04.22

  Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego oraz Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w dniu 20 kwietnia 2022 r. powiat golubsko-dobrzyński odwiedziła Pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Pan Paweł Klamka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

  Zaproszeni goście brali udział w uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Inwestycja dofinansowana została w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dzięki realizacji tej inwestycji Powiat Golubsko-Dobrzyński zapewni osobom z niepełnosprawnościami miejsce do niezależnego, samodzielnego oraz godnego funkcjonowania przy jednoczesnym wsparciu potrzeb zdrowotnych oraz pielęgnacyjnych.

 • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim!

  Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim!

  2021.12.08

  Zakończyły się prace przy realizacji zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim". W dniu 30 listopada miał miejsce odbiór techniczny zadania, w którym uczestniczył przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Pan Krzysztof Jęcki, Wykonawca prac firma JAWOR Sp. z o.o., inspektorzy nadzoru inwestorskiego budowlanego i konserwatorskiego oraz przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

  Zgodnie z podpisaną umową całkowity koszt wykonania zadania opiewał na kwotę 1.262.577,71 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 470.000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków".

 • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

  Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

  2021.12.01

  W dniu 18 listopada br. na terenie budowy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się pierwsza rada budowy z udziałem Kierownika Budoy, Inspektorów Nadzoru, przedstawicieli Wykonawcy oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach Starosty Franciszka Gutowskiego, Wicestarosty Danuty Maleckiej oraz pracowników Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

  Podczas sptokania Kierownik omówił stan zaawansowania wykonanych robót oraz wyjaśnił z Inspektorami wynikłe podczas prowadzonych prac nieścisłości.

  Materiał filmowy z rady budowy można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Mapn0XHN8H0

 • Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

  Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

  2021.11.10

  W dniu 5 listopada 2021 roku miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”. W odbiorze udział wzięli Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka-Sałatowska, Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski wraz z Radnymi, Radni Miasta Kowalewa Pomorskiego, wykonawca-firma STRABAG oraz zaproszeni goście i przybyli mieszkańcy. W ramach inwestycji wykonano chodnik o powierzchni 7500 m2 wraz ze zjazdami.

 • Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  2021.09.17

  W dniu 7 września br. przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego przekazali Wykonawcy prac firmie SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. plac budowy dla realizacji inwestycji pn. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”.

  Zgodnie z podpisaną umową budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zostać ukończony w terminie 12 miesięcy od jej zawarcia tj. do początku września 2022 r. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto.

 • POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2021.09.02

  Dnia 1 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Golubiu-Dobrzyniu ”. 

 • Ruszył remont drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże !

  Ruszył remont drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże !

  2021.08.17

  Rozpoczęła się realizacja inwestycji drogowej związanej z remontem drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże. W ramach tej inwestycji zostanie wyremontowany prawie 1,8 kilometrowy odcinek drogi.

  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 844 239,61 zł.

  Powiat na realizację inwestycji pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 432 833,00 zł, co stanowi 50% kosztów całkowitych zadania.

 • ROBOTY BUDOWLANE I PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE DAWNEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM

  ROBOTY BUDOWLANE I PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE DAWNEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM

  2021.08.10

  W dniu 09.08.2021 r., w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego oraz Wykonawcy prac, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim". Przedmiotowe prace są I etapem prac planowanym do wykonania w tym budynku.

 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km

  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km

  2021.06.09

  W dniu 8 czerwca 2021 r. Wicestarosta Danuta Malecka, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stronicowanie