Inwestycje

Stronicowanie

 • -

  Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

  2021.09.17

  W dniu 7 września br. przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego przekazali Wykonawcy prac firmie SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. plac budowy dla realizacji inwestycji pn. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”.

  Zgodnie z podpisaną umową budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zostać ukończony w terminie 12 miesięcy od jej zawarcia tj. do początku września 2022 r. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto.

  Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do uporządkowania i zabezpieczenia placu budowy. Następnie, zgodnie z dostarczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rozpocznie od wykonania robót ziemnych oraz prac związanych z robotami murowymi i żelbetowymi.

  Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 779 855,13 zł. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.

 • POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2021.09.02

  Dnia 1 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Golubiu-Dobrzyniu ”. 

 • Ruszył remont drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże !

  Ruszył remont drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże !

  2021.08.17

  Rozpoczęła się realizacja inwestycji drogowej związanej z remontem drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże. W ramach tej inwestycji zostanie wyremontowany prawie 1,8 kilometrowy odcinek drogi.

  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 844 239,61 zł.

  Powiat na realizację inwestycji pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 432 833,00 zł, co stanowi 50% kosztów całkowitych zadania.

 • ROBOTY BUDOWLANE I PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE DAWNEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM

  ROBOTY BUDOWLANE I PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE DAWNEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM

  2021.08.10

  W dniu 09.08.2021 r., w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego oraz Wykonawcy prac, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim". Przedmiotowe prace są I etapem prac planowanym do wykonania w tym budynku.

 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km

  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km

  2021.06.09

  W dniu 8 czerwca 2021 r. Wicestarosta Danuta Malecka, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • -

  Zakończenie prac na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.12.23

  W związku z zakończeniem prac dotyczących przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz koniecznością uzyskania pozwolenia  na użytkowanie obiektu w dniach 14, 21 i 22 grudnia 2020 r. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili czynności związane ze sprawdzeniem zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

  Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń

  2020.12.14

  Powiat zakończył realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”. Uroczysty odbiór zadania odbył się w dniu 10 grudnia br. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 080 139,04 zł. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 097 868,14 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 579 491,83 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 472 057,00 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

   

 • Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

  Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

  2020.12.14

  Powiat zakończył realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Uroczysty odbiór zadania odbył się w dniu 10 grudnia br. Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 565 762,55 zł, z udzielonym 4-letnim okresem gwarancji.Wartość całkowita zadania wyniosła 1 593 082,31 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 738 253,15 przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796 541,00 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana również przez Gminę Kowalewo Pomorskie dotacją celową w wysokości 58 288,16 zł.

   

 • Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana!

  Droga powiatowa Kiełpiny – Ostrowite została przebudowana!

  2020.12.02

  Powiat Golubsko-Dobrzyński zakończył realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniósł 499 811,77 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Kwota dofinansowania wyniosła 251 341,00 zł. Ponadto zadanie zostało również dofinansowane przez Gminę Kowalewo Pomorskie kwotą w wysokości 24 847,08 zł.

 • Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

  Trwa remont drogi powiatowej relacji Gałczewko - Golub-Dobrzyń!

  2020.11.20

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji kolejne inwestycji drogowej związanej z remontem drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń na odcinku ponad 2,4 km tj. od km 7+750 do km 10+174. Całkowita wartość projektu wyniesie 944 114,18 zł. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 472 057,09 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 25 605,31 zł oraz Gminę Golub-Dobrzyń w kwocie 20 714,00 zł.

Stronicowanie