Inwestycje

Stronicowanie

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

  Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

  2020.04.23

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Umowa z Wykonawcą Kancelarią Adwokacką Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 415 814,80 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lata. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 714 357,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania

 • Powiat Golubsko-Dobrzyński z dofinansowaniem na remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174

  Powiat Golubsko-Dobrzyński z dofinansowaniem na remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174

  2020.04.22

  W dniu 17 kwietnia 2020 roku Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz opublikował na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zatwierdzoną przez Premiera Mateusza Morawieckiego listę zadań powiatowych przewidzianych do wykonania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

  W ostatnim naborze Powiat Golubsko-Dobrzyński złożył dwa wnioski na wykonanie robót remontowych na naszych drogach powiatowych.

   

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 1

  Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

  2020.03.16

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Droga ta jest jedną z nielicznych dróg w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim będącą w części drogą o nawierzchni gruntowej. Z tego powodu na tejże drodze szczególne w okresie jesienno-zimowym powstawały dziury, błoto i koleiny, co znacznie utrudniało przejazd mieszkańców powiatu. Dzięki przeprowadzeniu remontu poprawi się jakości życia Mieszkańców, a przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników korzystających z tego odcinka drogi.

 • Ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej relacji Szafarnia – Płonne!

  Ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej relacji Szafarnia – Płonne!

  2020.02.25

  Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 081 123,37 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lat. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na koniec czerwca br.

 • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  2019.10.14

  11 października br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, w obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Mariusza Trojanowskiego, podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr I – Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 2.415.814,80 zł brutto.

 • Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  2019.10.03

  30 września br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr II – Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z Panem Andrzejem Kurdą-Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 3.043.765,75 zł brutto.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem

  2019.10.03

  3 października br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr III - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 2.081.123,37 złotych brutto.

 • Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem!

  Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

  2019.08.30

  W dniu 30 sierpnia br. komisja odbiorowa, składająca się z przedstawicieli Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odebrała od Wykonawcy zadanie zawiązane z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej tj. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, w którym mieści się również Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Wykonawcą robót budowlanych była firma GRA-MAR Joanna Malinowska, która zrealizowała inwestycję za kwotę wynoszącą 1 935 962,88 zł brutto. 

 • Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo!

  Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo

  2019.07.12

  Powiat Golubsko-Dobrzyński zakończył realizację inwestycji związanej z remontem drogi powiatowej nr 1721C relacji Ryńsk - Sierakowo. Inwestycja obejmowała remont 1 225 metrowego odcinka drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 554. Zakres wykonanych robót drogowych polegały na przeprowadzeniu remontu istniejącej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych oraz remontu nawierzchni poboczy wraz z istniejącymi wjazdami. Wykonawcą zadania była firma Zakład Drogowo – Budowlany z siedzibą w Rogowie.

 • -

  Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu

  2019.01.31

  Powiat Golubsko-Dobrzyński w latach 2017-2018 zrealizował projekt pn. „Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu”. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w kwocie 2 111 407,00 złotych.

Stronicowanie