• Nowe perspektywy kształcenia zawodowego - tablica
 • Promocja projektu

AKTUALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

 • Kolejny sprzęt komputerowy za ponad 300 tyś. trafi do szkół

  2020.04.08

  W dniu 8 kwietnia br. Powiat rozstrzygnął przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, w ramach Projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Nowy projekt – Nowe perspektywy

  Nowy projekt – Nowe perspektywy - film z napisami z oficjalnego rozpoczęcia projektu

  2020.03.06
  W dniu 27 lutego br. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu. Zapraszamy do obejrzenia filmu z oficjalnego rozpoczęcia projektu.
 • Nowy projekt – Nowe perspektywy

  Nowy projekt – Nowe perspektywy

  2020.02.27

  Projekt pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. To już kolejny projekt w okresie ostatnich czterech lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego i ogólnego. W dniu 27 lutego br. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu.

 • Nowe perspektywy kształcenia zawodowego

  „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”

  2020.02.07

  Już niebawem uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim rozpoczną szkolenia zawodowe w ramach realizowanego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. W związku z przeprowadzonymi postępowaniami z zamówień publicznych zostali wybrani realizatorzy szkoleń w zakresie kursu na prawo jazdy kategorii B oraz kursu spawania metodą MAG. 

 • Podpisaliśmy kolejną umowę na łączną kwotę prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego.

  Podpisaliśmy kolejną umowę na łączną kwotę prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego.

  2019.11.25

  Mowa o projekcie pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” w ramach działania 10.02.03 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt złożony w kwietniu br. przeszedł pozytywnie etap formalny i etap negocjacji. W dniu 22 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Franciszek Gutowski starosta golubsko-dobrzyński wraz z Panią Danutą Malecką wicestarostą oraz Panem Zbigniewem Szyjkowskim skarbnikiem powiatu złożyli podpisy na długo oczekiwanej umowie.