Treść strony: Kondolencje

ITgjxSZO4AAAAASUVORK5CYII=

 

Pani 

Agnieszce Wiwatowskiej

Pracownikowi Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu

 

wyrazy głębokiego współczucia
oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy w trudnych chwilach


z powodu śmierci

Teścia

 

składają 

Starosta Golubsko-Dobrzyński, Przewodniczący Rady Powiatu,
Radni Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu