Podpisanie umowy na remont budynku Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 05.06.2024 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Jacek Foksiński, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Zbigniew Warnel przy kontrasygnacie Skarbnika powiatu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego podpisali umowę z firmą NAT-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Justynę Działdowską na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół nr 2 w ramach inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu”. 
Remont dotyczy następujących prac: wymiana orynnowania wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, remont kominów i wyłazów dachowych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 448.037,09 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  • IMG_0287
  • IMG_0269
  • IMG_0274