Otwarcie drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy

Zakończono realizację inwestycji związanej z remontem drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od km 2+795 km do 4+626 tj. 1,831 km.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, rowy, odwodnienie, zjazdy, chodnik i perony autobusowe.

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 2.216.122,54 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 w kwocie 1.329.673,00 zł, co stanowi 60% kosztów robót budowlanych po przeprowadzonym przetargu. Na realizację powyższego zadania Gmina Ciechocin przekazała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 221.612,25 zł.
Wykonawcą inwestycji był Zakład Drogowo Budowlany Mariusz Wilczyński Sp. k. z siedzibą w Rogowie.

Dnia 4 czerwca br. dokonano oficjalnego otwarcia drogi. W uroczystości uczestniczyli Starosta Golubsko-Dobrzyński Jacek Foksiński, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Zbigniew Warnel, radni powiatowi Andrzej Grabowski i Roman Ratyński, Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński, Skarbnik Gminy Ciechocin Pan Janusz Celmer, Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin Piotr Konarski wraz z Wiceprzewodniczącą Iwoną Kozłowską, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pan Mariusz Trojanowski, właściciel Zakładu Handlowo Budowlanego AGA Pan Mariusz Wilczyński, inspektor nadzoru Pan Marcin Jabłoński, pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Referatu Technicznego i Referatu Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska Gminy Ciechocin.

(MG)

 • małszyce2
 • małszyce
 • IMG_9649
 • IMG_9665
 • IMG_9670
 • IMG_9685
 • IMG_9774
 • IMG_9694
 • IMG_9703
 • IMG_9714
 • IMG_9721
 • IMG_9730
 • IMG_9737
 • IMG_9742
 • IMG_9751
 • IMG_9757
 • IMG_9785
 • DJI_0493
 • IMG_9622
 • IMG_9626