Dotacja celowa od Gminy Zbójno na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III km 4+518 – km 4+848"

28 maja 2024 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Jacek Foksiński, Wicestarosta Zbigniew Warnel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z Gminą Zbójno reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno Katarzynę Kukielską przy obecności Zastępcy Wójta Tomasza Smolińskiego. 
Umowa dotyczy udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III km 4+518 – km 4+848” w kwocie 60.000 zł.
Przewidywana całkowita wartość realizacji zadania wynosi 192.773,60 zł.

(MG)

  • IMG_9599
  • IMG_9595
  • IMG_9613