Podpisano umowę na udzielenie powiatowi pomocy finansowej na remont drogi powiatowej Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie

    W dniu 23 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Jacek Foksiński i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Zbigniew Warnel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie Jackiem Żurawskim przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Górnej. 
    Umowa dotyczy udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 416.301,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km”.
    Przewidywana całkowita wartość realizacji zadania wynosi 4.163.010,01 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach edycji 2024 w kwocie 2.497.806,00 zł. Co stanowi 60% kosztów robót budowlanych.
     Termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 08.07.2024 r.

 

(MG)

  • IMG_9249
  • IMG_9261
  • IMG_9254