Remont drogi Działyń-Klonowo rozpoczęty

    Rozpoczęły się prace przy realizacji kolejnej inwestycji drogowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo”. Zadanie realizowane jest na odcinku o długości ok. 3,6 km. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu nawierzchni, korytowaniu poboczy i budowie chodnika.
    Realizacja przedmiotowej inwestycji jest możliwa dzięki otrzymaniu przez powiat dofinansowania w wysokości 3.615.000,33 zł (98%) z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Koszt wykonania robót budowlanych po przeprowadzonym przetargu wyniósł 3.688.775,85 zł. Inwestycję wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

Za wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.

(MG)

  • REMONT DROGI