W dniu 6 maja 2024 r., zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Toruniu, odbyła się I sesja Rady Powiatu, wybranej  w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia br. 
Skład Rady Powiatu VII kadencji przedstawia się następująco:
1.    Wojciech Adamiak;
2.    Jacek Boluk-Sobolewski;
3.    Jacek Foksiński;
4.    Andrzej Grabowski;
5.    Mieczysław Gutmański;
6.    Franciszek Gutowski;
7.    Szymon Jankowski;
8.    Wojciech Kwiatkowski;
9.    Danuta Malecka;
10.    Agnieszka Malon;
11.    Jarosław Molendowski;
12.    Roman Ratyński;
13.    Sławomir Rożek;
14.    Tomasz Smoliński;
15.    Roman Tasarz;
16.    Zbigniew Warnel;
17.    Marian Wrzesiński.
Głównym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez radnych. Radny Senior Pan Andrzej Grabowski odczytał rotę ślubowania, po czym kolejno wyczytywani Radni złożyli ślubowanie. 
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Powiatu II kadencji. W ramach tajnego głosowania radni na te funkcję wybrali Radnego Jacka Boluk-Sobolewskiego. 
W związku z przyjęciem zgłoszonego przez Radnego Jacka Foksińskiego wniosku w zakresie uzupełnienia porządku obrad o wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego oraz członków Zarządu Powiatu dokonano wyboru osób na ww. funkcje oraz stanowiska. 
W ramach przeprowadzonych tajnych głosowań przez powołaną Komisję Skrutacyjną na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu wybrano Radnego Mieczysława Gutmańskiego oraz Radnego Andrzeja Grabowskiego. 
Na stanowisko Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego wybrano Radnego Jacka Foksińskiego, na stanowisko Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego Radnego Zbigniewa Warnela, natomiast członkami Zarządu Powiatu zostali Radni: Jarosław Molendowski, Roman Tasarz oraz Sławomir Rożek. 
Podczas sesji nie zabrakło również podziękowań dla ustępującego Zarządu Powiatu za współpracę, wysiłek i trud włożony w rozwój Powiatu podczas trwania VI kadencji.  
Nowo wybranemu Staroście, Wicestaroście oraz Prezydium Rady Powiatu również złożone zostały gratulacje wraz z życzeniami wielu sukcesów i owocnych działań na rzecz rozwoju Powiatu. 


(KKac)

  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 1
  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 2
  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 3
  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 4
  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 5
  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 6
  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 7
  • I sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 8