Podpisano umowę z Wykonawcą na remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

    Dziś, 29 kwietnia 2024 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kurdę na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń - Klonowo od km 4+518,00 do km 4+848,00 o długości łącznie 330,0 mb, przy obecności Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego Danuty Maleckiej oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusza Trojanowskiego. Umowa opiewa na kwotę 192.773,60 zł. 

(MG)

  • IMG_7112
  • IMG_7108
  • IMG_7101