Uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na Radnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

    W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu  – Biuro Rady Powiatu odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VII kadencji 2024-2029. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu Pani Karolina Kędzia-Puciłowska przywitała obecnych na spotkaniu i pogratulowała wybranym Radnym osiągniętych wyników podkreślając, że zostali wybrani spośród 196 zarejestrowanych kandydatów, którzy otrzymali mandat zaufania. 
    Ponadto Przewodnicząca życzyła nowej Radzie wielu sukcesów i owocnej pracy przy realizacji podjętych na rzecz rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego założeń oraz podziękowała członkom Powiatowej Komisji Wyborczej i pracownikom Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu za zaangażowanie oraz ciężką i odpowiedzialną pracę związaną w wyborami.
    Na zakończenie wręczone zostały zaświadczenia o wyborze do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VII kadencji niżej wymienionym osobom:

1.    Adamiak Wojciech 
2.    Boluk-Sobolewski Jacek Jerzy 
3.    Foksiński Jacek Rafał 
4.    Grabowski Andrzej Antoni 
5.    Gutmański Mieczysław 
6.    Gutowski Franciszek 
7.    Jankowski Szymon 
8.    Kwiatkowski Wojciech Andrzej 
9.    Malecka Danuta 
10.    Malon Agnieszka 
11.    Molendowski Jarosław Tomasz 
12.    Ratyński Roman Piotr 
13.    Rożek Sławomir 
14.    Smoliński Tomasz 
15.    Tasarz Roman Stefan 
16.    Warnel Zbigniew Dariusz 
17.    Wrzesiński Marian Mieczysław 

(JZ)

 • 1713268702901
 • IMG_4269
 • IMG_4273
 • 1713268532124
 • 1713268531940
 • 1713268532010
 • 1713268532023
 • 1713268531955
 • 1713268532110
 • 1713268531969
 • 1713268532099
 • 1713268532054
 • 1713268532065
 • 1713268532078
 • 1713268532034
 • 1713268532045
 • 1713268531997
 • 1713268531982