Przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń-Klonowo

W dniu 26 marca 2024 r. ogłoszono przetarg na wykonanie remontu odcinka drogi nr 2134C Działyń - Klonowo od km 4+518,00 do km 4+848,00 o długości łącznie 330,0 mb. Otwarcie ofert nastąpi 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00.

  • OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (2)