Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław w miejscowości Kujawy

   18 marca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Trojanowski oraz Kierownik Referatu Technicznego Gminy Ciechocin Mariusz Gutowski dokonali wizytacji wykonanej inwestycji pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965 długości 1,259 km".
   Dodatkowo należy podkreślić, że Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu udało się uzyskać dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 979.068,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto, Gmina Ciechocin udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 222.098,09 zł. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 1.423.264,19 zł. Wykonawcą zadania była firma ROADBUD GP Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie. 

(MG)

  • IMG_9532
  • IMG_9505
  • IMG_9554