Treść strony: Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

  • 418150413_725558109729120_3727510901993604867_n

W imieniu Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem uprzejmie informujemy, że można wziąć udział w XII Edycji Konkursu pn. ,,Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku.
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby będące obywatelami polskimi, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także w językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.
Zgłoszeń mogą dokonywać osoby w wieku 18-28 lat do dnia 10 kwietnia 2024 r.
Więcej szczegółów znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4.

KT

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego