Treść strony: Spotkanie informacyjne - "Inicjuj z FIO 4.0" edycja 2024

W dniu 7 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Konopką przedstawicielem Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione informacje na temat mikrograntów w ramach projektu „Inicjuj z FIO 4.0” wśród organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Prowadzący spotkanie omówił możliwości zdobycia grantu w wysokości do 6 000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z patronem, do 5 000 zł dla grup nieformalnych bez patrona oraz do 10 000 zł dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego.
 
Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 4.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053 lub 600 802 267 e-mail: fio4@tlok.pl

KP

  • IMG_4438
  • IMG_4436
  • IMG_4435
  • IMG_4433
  • IMG_4434