Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

   W dniu 7 lutego 2024 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą NIK-NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rudawiu reprezentowaną przez Panią Justynę Działdowską na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii”. 
   Hala sportowa, zgodnie z podpisaną umową, powstanie w ciągu najbliższych 16 miesięcy, a całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 5.582.195,10 zł, przy 90% dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja nr 8.
   Przy podpisaniu umowy uczestniczyli również Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Pani Agnieszka Brzostowska wraz z Wicedyrektorem Panem Rafałem Szynkiewiczem, przedstawiciel firmy NIK-NAT Sp. z o.o. Pan Rafał Działdowski oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Rafał Karaszewski i Agnieszka Wiwatowska. 

(MG)

  • IMG_6923
  • IMG_6958
  • IMG_6948
  • IMG_6932
  • IMG_6928