Treść strony: Program Sport Dla Wszystkich - edycja 2024

  • Program Sport dla Wszystkich

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2024 roku Programu Sport dla Wszystkich. Głównym celem programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu. Na realizację zadań z zakresu ww. Programu zaplanowano kwotę w wysokości 100 mln zł.

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m. in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które motywują do aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegają patologiom społecznym.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących ,,Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działających w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie do 1 marca 2024 roku. Ich rozpatrzenie nastąpi do 17 maja 2024 r.
Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT.

Więcej informacji znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.gov.pl/web/sport/ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-sport-dla-wszystkich-w-2024-roku.

KT