Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – Klonowo”

    W dniu 24 stycznia 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – Klonowo”. Do zamawiającego wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza cenowo oferta wyniosła 3.688.775,85 zł z 60 miesięcznym okresem gwarancji.
    Informacje z otwarcia ofert znajdują się na stornie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn
    O szczegółach i wyborze Wykonawcy poinformujemy w najbliższym czasie.

    Ponadto, 21 września 2023 r. przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka spotkali się z przedstawicielami Gminy Zbójno w osobach Wójt Gminy Zbójno Katarzyna Kukielska i Zastępca Wójta Tomasz Smoliński oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Panem Mariuszem Trojanowskim, aby omówić szczegóły realizacji inwestycji. 
    W pierwszym etapie realizacji zadania zostanie wyremontowana droga powiatowa relacji Działyń-Wielgie na odcinku ok. 3,658 km, który rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2132C, a zakończy na początku obszaru terenu zabudowanego w miejscowości Wielgie.
    Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 6 PGR.

(MG)

  • 381432171_694164022752531_8849674222426641553_n
  • 381517687_694163679419232_1103589522471659635_n
  • Zrzut ekranu 2024-01-24 140017
  • Zrzut ekranu 2024-01-24 140241
  • Zrzut Działyń - Klonowo