Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż został opracowany „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2024-2028”, który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości powiatu golubsko-dobrzyńskiego w terminie do 08.02.2024r.