Umowa na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie

    8 stycznia 2024. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie reprezentowanym przez Dyrektora Technicznego Oddziału Pana Bogusza Czupryńskiego. 
    Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo- Kowalewo Pomorskie odcinek I od km 0+000 do km 0+955 km długości 0,955 km II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km i odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km”. 
    Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 4.163.010,01 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.497.806,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
    Termin realizacji inwestycji ustalono najpóźniej do sześciu miesięcy od podpisania umowy.

(MG)

  • IMG_2264
  • IMG_2287
  • IMG_2278