Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż ogłasza nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2024, które będą przyjmowane w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w siedzibie jednostki.
Wraz z wnioskiem w wersji papierowej  prosimy o przesłanie wniosku w wersji edytowalnej na adres e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

W ramach programu w 2024 r. będą realizowane następujące obszary:
1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach programu będą także realizowane następujące obszary:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
W przypadku obszaru A oraz obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie :
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

Osoba do kontaktu: Karolina Różańska, tel.: 56 683 54 76.