• Zmiana przepisów dotycząca rejestracji pojazdów

Uwaga, zmiany przepisów od 1 stycznia 2024 dotyczące rejestracji pojazdów oraz zawiadamiania o zbyciu/nabyciu.

Na podstawie Ustawy z dnia 07.07.2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, zmieniają się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów oraz zawiadamiania o zbyciu/nabyciu. Nowe przepisy będą obowiązywać od 01.01.2024r.

od dnia 01.01.2024r. właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin, będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

 Znika możliwość zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni (dotyczy wszystkich właścicieli z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1000 zł

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2000 zł.

 

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

 

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r.

 

250 zł za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni.

500 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni.

1000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni.

1000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

2000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.