Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 181/461/23 z dnia 31 października 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęło 5 ofert. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 182/467/23 z dnia 15 listopada 2023 r. dokonała oceny merytorycznej ofert a następnie przekazała Zarządowi Powiatu oferty w celu rozstrzygnięcia konkursu. W dniu 30 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę nr 184/479/23 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku przez Stowarzyszenie Sursum Corda. 

Starosta Golubsko-Dobrzyński

/-/ Franciszek Gutowski